Latest Comments
Friday, March 24, 2017


JESSICA VS MEGAN: LUẬT ZÂMZỤC MẼO

JESSICA VS MEGAN: LUẬT ZÂMZỤC MẼO
Chị không dọc dược doạn văn below? Nghĩa là, chị chưa thạo mặt chữ Giùn Bựa, bộ chữ tươnglai của toọc Giùn.

Hãy copy doạn văn này, xong paste nó vào Winword, hoặc Notepad, hoặc whatever else ngoài Quán Bựa, và dọc bìnhthường. Mong chị sớm quen và yêu chữ Giùn Mới.

Listen before listening to this essay, about common law: http://an-hoang-trung-tuong-2014.blogspot.com/2017/03/common-law-vs-civil-law-thongluat-va.html

And about sex offender registry: http://an-hoang-trung-tuong-2014.blogspot.com/2017/03/sex-offender-registry-antich-tinhzuc.html

JESSICA VS MEGAN: LUẬT ZÂMZỤC MẼO

Như Anh Bương {an-hoàng-trung-tướng} dã giảng xuống chúng batoong, bọn quantòa Mẽoquốc cănbản zùng thôngluật {common-law}, nên chúng déo khoái những bộluật hoànchỉnh cặnkẽ (chảzụ luật hìnhsự, luật hônnhân, luật cạnhtranh, etc) như bọn các quốcgia zùng zânluật civil-law.

Mà chúng khoái sưutập các ánlệ {case-law}, các dạozụ aka sắclệnh {statute}, các zựluật {proposition}, bêncạnh các bộluật chungchung {code}.

Những món lủngcủng ý, nếu nhắm cùng một lãnhvực, thỳ bọn quantòa Mẽo dặt mẹ chung một bízanh: Chelsea, Jessica, Megan, etc.

Chảzụ Jessica's Law, là những món luật nhắm mụctiêu phòngtránh táiphạm {re-offend} tội tìnhzục {sex offense}. Dốitượng của Jessica's, là chính các anhem tộiphạm tìnhzục {sex offender}.

Còn Megan's Law, là những món luật nhắm mụctiêu épbuộc các cơquan hữutrách thựcthi Jessica's Law above. Vỳ vậy, dốitượng của Megan's, là các anhem quanlại {public authorities}.

Jessica's Law mang bízanh ý, zo nó khaisanh từ vụ hàinhi Jessica Lunsford (1995-2005), bị hiếp và giết bởi anh hàngxóm John, một cựu tộiphạm tìnhzục.

Anh John từng chịu-án 10-mùa (zưng nằm tù nhõn 2 mùa) vỳ tội ép một gáimú hun mình trong nhà em ý. Sau dó, anh lại bị còng nữa, vỳ tội ôm một hàinhi 5-tuổi, nhưng không nằm tù, vỳ chưa có ánlệ hehe thế mý tài. Gòy hàinhi Jessica lọt vào anh, hysanh. Anh nhận-án dòm {sentenced to death}.

Megan's Law mang bízanh ý, zo nó khaisanh từ vụ hàinhi Megan Kanka (1986-1994), bị hiếp và giết bởi anh hàngxóm Jesse, một cựu tộiphạm tìnhzục khác.

Megan's Law épbuộc anhem quanlại phải thôngbáo côngkhai và rộngrãi và chitiết zìa vịtrí {location} của các tộiphạm tìnhzục nghiêmtrọng, giúp nhânzân zèphòng.

Nhằm tăngboong sứcmạnh cho Megan's Law, con mọi Obama dã tung dạozụ International Megan's Law (HR515; 114th Congress 2015-2016). Quả này, Anh Bương dã giảng xong. Theo dó, con Obama épbuộc anhem quanlại Mẽo táng zấu {stamp} Sex Offender vào hộchiếu của anhem tộiphạm tìnhzục dang lãnh ántích {registered sex offender}, nhằm cảnhbáo các quốcgia khác.

Dcm tuynhiên, dạozụ khủnglù này bị các anhem quantòa liênbang {federal judge} khángcự mãnhliệt, và chưa cho ápzụng dạitrà. Anh Bương cũng dã giảng xong.

Nhẽ batoong dang thắcmắc, sao Megan hysanh trước Jessica, mà Megan's Law lại phụcvụ Jessica's Law hả. Dcm thế mý là thôngluật Mẽo.

Nhândây, Anh Bương giảng zằng, bọn Mẽo nhìnchung côngchính và phápquyền. Chúng ghét các tộiphạm tìnhzục kinhhoàng, cũng như ghét bọn nhậpcư islam kinhtởm, nhưng chúng không thỏahiệp những món chúng coi là [viphạm nền zânchủ] của chúng. Như International Megan's Law above, hay dạozụ mới ban của Trump bạn Anh Bương, cấm nhânzân 7 quốcgia monmen xứ Mẽo.

Diều ý có hơi sến, nhưng zứtkhoát nó không cảmtính và vôthiên vôpháp.
Page:


56 comments:An Hoang Trung Tuong said...

Quote:

"Anh John từng chịu-án 10-mùa (zưng nằm tù nhõn 2 mùa) vỳ tội ép một gáimú hun mình trong nhà em ý"

Dcm áp cái này cho Giùn, thỳ cả trẹo con Giùn vào tù mà nằm. Dcm 100% Giùn vào nhà gáimú lần dầu, thỳ hehe làm như anh John.

Sau dó, anh ý thành mẹ con diêng, gòy gây nên cú hysanh của hàinhi Jessica. Zì nghĩ hànhvi ý, có tội của hệthống tưpháp Mẽo.

Gòy anh hysanh vỳ ungthư, chưa kịp chịu án dòm.

An Hoang Trung Tuong said...

Ref: An Hoang Trung Tuong (1)

Sao Zì bảo Giùn dực chúng cô 100% làm như anh John?

Vỳ hehe gáimú Giùn 100% sẽ chốngcự khy giai dòi hun (lần dầu), zù gái ý da tựnguyện zong zủ giai ý vào nhà mình chơi.

An Hoang Trung Tuong said...

Ref: An Hoang Trung Tuong (1)

Tội lúc dầu cụa anh John, thực ra cũng chả có gì nặng. Anh ý nhõn 20 tuổi khy phạm tội. Mà tội chỉ là, bịt tay vào mùm gáimú gòy hun gái ý. Dó là việc xảy vào mùa 1978.

Anh John nằm-tù 2 mùa thoy (án tận 10 mùa). Dcm trong tù, ngày déo nào anh cũng bị bạn-tù quật thang-giường vào buồi, châm zùi vào háng, gòy bắt chổng mông lên cho chúng dỵt.

Anh không hóa diêng mới lạ.

An Hoang Trung Tuong said...

Ref: An Hoang Trung Tuong (3)

RIP

[img=https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/78/John_Couey.jpg]

Đoàng said...

Ref: cô Khờ Đời (32)

đang ở Giùn, or Tai?

if Giùn, đưa thùng thư, anh có í kiến riêng, vì, đơn thuốc lên đây k0 tiện.

Dê Kinh said...

Địt mẹ con Zì ra bài mới nhanh quá, chắc định kết chủ đề ấu dâm theo kiểu nửa nạc nửa mỡ phải hông ta?

Dê Kinh said...

Anh đã nói zới con Zì rồi, luật pháp là 1 vấn đề có nội hàm sâu sắc và độ bao phủ rất rộng lại đòi hỏi độ chính xác cao nên chỉ dành cho tay chuyên thôi, Zì đéo phải tay chuyên thì ko nên lấn cấn vấn đề này quá nhiều.

Dê Kinh said...

Con nào có thể gọi con Pín vào quán để Anh thông não cỏn chút chăng? Anh sẽ chấng minh cỏn đã sai và sai 1 cách rõ ràng, đéo thể bàn cãi và sẽ chấm dứt chủ đề ấu dâm ở đây. Con nầu giúp Anh chăng?

An Hoang Trung Tuong said...

Ref: Dê Kinh (8)

Câm mồm dy. Dừng bắt Zì phải khóa cô lại.

An Hoang Trung Tuong said...

Ref: Dê Kinh (8)

Thích chưởi nhau mý con Bín, thỳ cút sang nhà con ý mà chưởi. Zì déo chứa záczưởi của chúng cô.

Dê Kinh said...

Địt mẹ thôi A nói luôn nha:
Lũ lợn chúng cô cứ tranh cãi mãi chiện thế nào là trẻ em mà đéo hiểu bản chất của vấn đề xác định tuổi.
Nếu chúng cô đọc lại xì ta tút của con Pín nói về chiện anh Minh béo tiển sinh sẽ thấy cỏn nói rằng anh MB tuyển trẻ em 16 tuổi và yêu cầu ảnh hãy tránh xa trẻ em. Vậy vấn đề ở đây là gì?
Là việc chúng cô loay hoay xác định tuổi trẻ em chứ còn đéo gì nữa?

An Hoang Trung Tuong said...

Ref: Dê Kinh (11)

Zì dã bảo con nài ngậm mẹ mùm lại, cơ mà? Chuyện xong gòy, nói déo gì lắm

Dê Kinh said...

Ví dụ như này: khi đứa trẻ 11 tháng 29 ngày 23h59 thì chúng cô vẫn nói rằng con tôi, cháu tôi 11 tháng hoặc gần được 1 tuổi, đúng ko?
Vậy khái niệm mà chúng cô tranh cãi suốt mấy ngày nay là 16+ hay 16- có phải là dzô dziên hay ko? Tranh cãi như dzậy là NGU hiểu chưa?

Dê Kinh said...

Khi con Pín nói rằng anh MB tuyển sinh trẻ 16 tuổi là con ý đã đéo hiểu rằng 16 tuổi ko còn là trẻ em nữa theo luật giùn, có phỏng? Vậy hiểu thế nào v/v 1 ng đã 16 tuổi?

An Hoang Trung Tuong said...

Ref: Dê Kinh (14)

Khóa mẹ mùm con nài 1 tuần, tội nhai giẻ zách. Những diều ý Zì và nhiều con phântích dến sái mẹ cả mùm, mà con Bín déo nghe. Nên Zì phải khóa mẹ con ý lại, cho khỏi tốn thờigian và tàinguyên. Cút ngay.

Dê Kinh said...

Tức là khi nói 1 ng 16 tuổi mặc nhiên ng đó phải 15 tuổi 11 tháng 30 ngày, đúng ko lũ điên?
Thế nên khi con Pín nói rằng trẻ em 16 tuổi mặc nhiên cỏn đã sai một cách cơ bản, đéo thể chối cãi theo luật trẻ em của giùn. Địt mẹ theo luật luẩt đéo ai lại nói trẻ em 16 tuổi nữa vì khi đc 16 tuổi chúng đã ko còn là trẻ em.
Con Zì cũng vậy. Cỏn cứ loay hoay 16+ với 16- đến là tội nghiệp vì có hiểu bản chất vấn đề đéo đâu.
Nói đến đây chúng cô đã vỡ lẽ ra chưa?

Dê Kinh said...

Ref: An Hoang Trung Tuong (15)

Khóa khóa cái lồn, địt mẹ con Pín sai mà đéo thể chứng minh cỏn sai cứ để lai rai như chão rách lại còn già mùm.
Địt mẹ khi con Pín nói trẻ em 16 tuổi là mặc định sai rồi Zì có chấng minh đc đéo đâu, cứ để cản cãi như đúng rồi dẫn đến cỏn đéo phục. Hiểu chửa?

Anhgiaibacky said...

Ref: Dê Kinh (16)
Đcm, anh đã nghe tiếng Cẩu đầu trảm vang lên quanh đây. Khà khà!

Dê Kinh said...

Địt mẹ trong cuộc tranh luận đó Zì có sai về mặt tiểu tiết nhưng cốt lõi thì Zì ko sai nhưng vì đéo hiểu rõ luật nên Zì cứ để con Pín già mùm.
Từ nay khi chúng cô nói ai đó 16 tuổi là mặc định ng đó đã sang tuổi 17 nhớ chưa? Đéo có 16 cộng hay trừ gì sất, NHỚ ĐÓ LŨ CON BÒ.

Anhgiaibacky said...

Nhơn tiện đang liên quan đến sex, lại vửa chém con Dê, Zì giảng vài cồng về Ngọc-dương-tửu đê.

Anh nghe nhân dân đồn uống thứ đó vầu cứ hùng hục, hùng hục, có phỏng?

Dê Kinh said...

Địt mẹ Zì mọi dạo này thù vặt ghê quá ta.
Pháp luật căn bản đéo rõ lại cứ thích lải nhải, haha
Zì mọi đéo hiểu rằng hai đứa trẻ 13 tuổi địt nhau chả tội tình cặc gì và hồn nhiên cho rằng đứa trẻ trai sẽ bị xử phạt còn đứa gái vô can. Ôi trời. Lại còn bày đặt khóa mõm nữa mới hài hước chứ. hố hố, chúng cô cho con Zì điên luôn theo con Pín nghé đi

Hoàng Anh Soái said...

Theo anh nhận định còn Dê kinh này có khả năng thần kinh rồi mẹ nó rồi , lảm nhảm mãi kog nguôi ! Lệnh Zì ban xuống cũng cục cặc phết nhỉ ? Đội hành pháp dell thấy đâu !

goose Silly said...

Ref: An Hoang Trung Tuong (3)

Thanks Zì, có nhẽ bọn tấn công tình dục này, hành động một cách vô thức theo bản ngã, như lời anh bương Freud đã ngiên cứu và đưa ra lý thuyết. Lúc nào rảnh Zì làm một bài chuyên sâu phân tích vì sao lại có bọn khoái ấu dâm nhé. :)

Day-dreaming said...

Anh John từng chịu-án 10-mùa (zưng nằm tù nhõn 2 mùa) vỳ tội ép một gáimú hun mình trong nhà em ý

như Zì đã cồng ngoài quán rằng là một ngày đơn vị giờ của bọn Bương quy định khác ngày thường của nhũng công dân thường(ko phạm tội). Thế sao nó ko tuyên bố thẳng luôn là kết án 2 mùa nhẻ. Hay là làm đẹp số để răn đe

Day-dreaming said...

Ref: An Hoang Trung Tuong (3)

Đã bị kết án, trong tù xảy ra phạm tội tiếp chắc bị sử án tiếp nhỉ thưa Zì.

Bọn Bương chẳng phải kiện ầm ĩ đòi sủ tội ngược đãi tù nhân trong các nhà tù chính trị. Vậy trong trường hợp này nhà tù dân sự tội đánh đập, cưỡng hiếp kiểu này cũng phải xử chứ nhỉ. Hay nơi bị mất hết quyền công dân thì ko còn tối thiểu một quyền được bảo vệ nào hết

mr.Orlando said...

Ref: goose Silly (23)

Theo anh hiểu thì zững tên mắt bệnh ấu dâm, thường thì chúng có một tuổi thơ không được bình yên như thiên đường cho lắm. Nghĩa là thời thơ ấu có những biến cố gian truân vất vã, chính vì điều đó chúng chủng không được sống như một tuổi hồng thơ ngây đúng nghĩa, nên chúng luôn mong mỏi được sống trong thiên đường tuổi thơ đó. Đó là thích vẻ ngây thơ, trẻ con trong sáng.


Vẻ ngây thơ và tâm hồn tinh khôi zất zể lôi cuốn chúng chủng, và chúng muốn phá vở sự ngây thơ đó bằng sắc thái nhục dục mà từ lâu chúng đã bị kiềm chế, đẹo mẹ.

An Hoang Trung Tuong said...

Ref: mr.Orlando (26)

Sai. Ấuzâm {pedophilia}, hay Áinhi, là một zạng bệnh tâmthần {psychiatric disorder}. Khoahọc Bương dã chứngminh, 90% nhânzân (maybe cao hơn) mang sẵn mầm bệnh này nơi cơdịa.

Nó chả khác gì các chứng tâmthần tànhzục khác như Lãozâm, Quầnzâm, Phôzâm, Khổzâm, Khẩuzâm, Thịzâm, Thizâm (or Áithi, aka Khoái Xác), etc.

À chúng cô cũng nên biết, 100% nhânzân trên trầngian mắc bệnh tâmthần, chỉ là nặng hay nhẹ, mà thoy.

Vỳ chứng ấuzâm quá tiềmnăng, gần như khongthe tránhkhỏi nếu cho bọn bênhnhân cơhội thựchiện hànhvi ý, nên tâybương chúng Zì zất khắtkhe mý các nguycơ. Chảzụ, ngaycả pama Bương cũng bị nghiêmcấm ngủ mý hàinhi mình sau tuổi lên 3.

An Hoang Trung Tuong said...

Ref: Day-dreaming (25)

Phạmnhân dang nằm tù, mà phạmtội tiếp, thì án rất nặng, xử rất nhanh, và hầunhư không có cơhội khángcáo, thưa quý em.

Vướndề là, trò phạmnhân hànhhạ nhau trong tù, thỳ quảngiáo coi là trò vui hàngngày, hầunhư không baogiờ báocáo hay rănde. Thậmchí khy phạmnhân giết nhau, quảngiáo cũng lờ mẹ dy, trừphi chuyện bị lộ ra ngoài.

Quảngiáo cũng hay dấm phạmnhân chết dứdừ, zo quá tay. Hoặc phạtvạ phạmnhân nặng quá khiến anh ý hysanh (như phơi nắng, zầm nước, treo cây, chôn sống, etc).

Nếu sựvụ phạmnhân hysanh bị lộ, các chú cam hay quảngiáo sẽ làm hồsơ phạmnhân tựsát (hehe nghe quen không, thưa batoong), hoặc dộttử zo có bệnh ngầm chidó.

Day-dreaming said...

Ref: An Hoang Trung Tuong (28)

Cái này thì rất quen thưa Zì...thằng anh họ em tự rưng một ngày đẹp trời nhận đươc báo là tự tử chết trong tù. Gia đình có đòi xem các thứ nhưng chết là hết luôn. Sau rồi thôi.

Thế nên khốn nạn nếu thằng nào bị sử oan thật.

Day-dreaming said...

tội mà bị táng dấu vào luôn hộ chiếu nghe dã man như thời đóng dấu nung lên tội phạm hay nô lệ thời xưa nhẻ. Nó dell còn là răn đe nữa mà như muốn thông báo loại bỏ luôn ra rìa xã hội.

May mà mới có vài anh ở Mẽo bị dính. Sau này anh Ma có khi nào sẽ bị buộc tội lại vì đưa ra dự luật ấy rồi có kiểu sửa sai ko nhỉDay-dreaming said...

Chứ nhìn cái thằng đẹp giai mới 19 tuổi đầu trên kia bị táng cho quả đó thì tương lai gì, trừ phi chạy mie nó sang Giùn.

mr.Orlando said...

Ref: An Hoang Trung Tuong (27)

Ít ra Zì phải nói gần đúng chứ. Chứ nơi sai trớt gướt thế hệ hệ.

Mà 90% nhân dân nguy cơ có vẻ cao nhỉ? Có khi nào ý của anh là trường hợp riêng của Zì không? Tại vì khi chúng cô lớn lên cuộc sóng nó quá khắc nghiệt không giống như thế giới tuổi thơ, nên trẻ con là hình ảnh phản chiếu quá khứ vàng son của chúng cô. Mà chúng cô mơ tưởng về làm chúng cô thích thú, Vậy theo sy luận của trường phái Bôn sê vích(anh đéo biết đâu he he). Thì vì 100% nhân dân đã trải qua tuổi đòi đồ chơi trứng khủng long nên sy ra 90% có nguy cơ mắt bệnh ý hệ hệ.

Còn tên nào phạm tội thỳ trường hợp riêng của anh chứ nhỉ? Thui anh đéo biết đâu kẹ mẹ chúng cô, anh đi bú bia đen Đức lợn đây hệ hệ.

Cô Lìn Farrell said...

Ref: Day-dreaming (31)

Thưa e Dày Mình, theo tại hạ hiểu, dự luật này mục đích hạn chế đi lại với đối tượng có án tích lạm dụng tình dục qua đường du lịch aka sex trafficking . Nghĩa là ngăn chặn công dân mẽo lạm dụng trẻ em ngoài nc mẽo, điều này nghe vẻ có lý với luật pháp quốc tế, dưng đó đếch phải việc của Bama đen. Mà nên thuộc trách nhiệm cơ quan lập pháp nước sở tại mới đúng.
Dự luật 515 này nó vi hiến như Zì đã giảng.
Nó quá lớn và sẽ là bất công đối xử với con mẽo nào k đi du lịch nhiều mà chỉ đơn giản dùng để nhận dạng, nhất là khi nó áp dụng ngay cả với trẻ vị thành niên.
Bản thân nó đã xung đột với nhiều đạo luật về cưỡng chế tội pham tình dục trước đó, và 1 số bang như cà li nó đã phải sửa thành dự luật cải cách như RSOL- Reform sex offender laws, do bị những con phản đối kịch liệt toàn là các CEO nhớn, bỏn thường xuyên xuất cảnh thuần túy để làm ăn chứ k phải chỉ du lịch.
Tại hạ tin Chăm anh ơi sẽ "sửa đổi bổ sung" cho các anh tin tin manh động thở phào hehe

Cô Lìn Farrell said...

Ref: mr.Orlando (32)

Anh Lận đồ nội duy thế nhẽ cũng đúng hehe
Cái gì chả có nguyên nhân, nhất là bệnh lý, nếu hài nhi ở trong môi trường lành mạnh, cởi mở và hiểu biết, thì hành vi của lúc nhớn lên của chúng cũng dc kiểm soát, dù đứa nào chả có tật này tật nọ. Phàm là ông người k tâm thần nọ thì tâm thần kia, ranh giới ngăn ngừa chúng thỏa hiệp với hành vi phạm pháp chính là hiểu biết do giáo dục và có tuân thủ luật pháp hay k mà thôi

An Hoang Trung Tuong said...

Ref: Day-dreaming (30)

7 anh mang zấu trên hộchiếu dang quyếtliệt dòi gỡ zấu ra (mần hộchiếu mới hehe), zưng tốicao phápviện Mẽo {USSC} déo cho, vỳ dạozụ dã ápzụng cho ai thỳ déo dược xóa (quytắc bấthồitố aka [fo: color="#FF0000"]Ex-post-facto[/fo]). Tuynhiên, bọn Mẽo cũng déo zám dánh zấu thêm cho anh nào nữa.

Pú lit said...

Trung Tướng vĩ đại giảng cái gì cũng sâu như bể. Biết cái gì cũng biết tận biết tường.

snow cafe thật said...

dm chi bộ vẫn khoẻ chứ
tôi bỏ bank về làm cafe rang xay
rồi mua thêm con máy đào mini đi làm thuê với ông bác
đm tính ra lại ngon hơn xưa éo phải nghe nhời bọn ngu cầm bô cho nó toè là ngon rồi

trước khi thoát lừa hoặc éo thoát đc thì nên nghỉ ngay việc đi làm thuê ráo bù hôi hết tiền cuối tháng nhận lương và dm bưng bô
[img=https://scontent.fdad3-1.fna.fbcdn.net/v/t31.0-8/fr/cp0/e15/q65/16587337_1273659139389889_5701649494456474595_o.jpg?efg=eyJpIjoidCJ9&oh=3e544c969b326d76b4d1037669082821&oe=59691BF0]

snow cafe thật said...

[img=http://www.upsieutoc.com/image/YEeRhp]

đm mà thằng loz nào nghĩ ga cái font củ lồn khó đọc vãi phát mệt ga đm éo ai đi khai xủ mà nại rối ntn đm ý tưởng ngu như bò tôi thật

snow cafe thật said...

úp ảnh khó vãi cặc ga dm lại ngu nữa
thôi em chào a hoàng dm vẫn gà như ngày nào

Zýnh said...

Khách đầu tiên hehe
[img=https://c1.staticflickr.com/3/2806/32790725483_d02411b188_k.jpg]
[img=https://c1.staticflickr.com/3/2907/32775655513_4dfc162329_k.jpg]
[img=https://c2.staticflickr.com/4/3846/33549408396_1b7dbd5dd1_k.jpg]

Tetracyclin said...

[img=https://lh3.googleusercontent.com/-Od9fg6-67sY/WNaEXxFJ8uI/AAAAAAAAAWU/a2U1rH68PzQYm57YMb4k9Z9pxC6tMtUVgCLcB/h120/a.png]

Quả này thì Zì xa lông chắc hehe, hoặc Zì đang zảng luật zừng-zo chính Zì sáng tác, chớ đéo phải luật Zùn nha chi bộ.

An Hoang Trung Tuong said...

Ref: Tetracyclin (41)

Bạn {giai} Zì dã từng di trại giáozưỡng vỳ tội này hehe. Mùa con ý quãng 14-15 gì dó, cách nay nhiều chục mùa gòy. Giờ nhẽ vưỡn vậy. Zì dã môtả trong loại Thiêndàng Chuyện.

Dó là vỳ con ý bị pama em vện (sànsàn, hoặc nhỏ hơn xíu) khaibáo và tốcáo. Chứ còn nếu déo ai khai ai, Cam sẽ déo zâyzưa dâu.

An Hoang Trung Tuong said...

Ref: An Hoang Trung Tuong (42)

Thực ra, với các xứ xài zânluật civil-law, trong một case cụtỷ không quá phứctạp, thỳ ai cũng cothe làm côngtốviên dược. Làm luậtsư thỳ, khó hơn.

Chính vỳ vậy, cho tới tận quãng dầu 200x, ở Giùn các côngtốviên vưỡn déo cần học Luật. Cứ căn hồsơ của cam diềutra, và mần.

An Hoang Trung Tuong said...

Klq dcm con Lìn mlt.

An Hoang Trung Tuong said...

Ref: An Hoang Trung Tuong (42)

Một con bạn Zì nữa, Zì cũng dã môtả trong Thiêndàng Chuyện, tuổi cũng quãng U14, nhận án ngủ trại cảitạo mấy mùa, vỳ tội "sờ lồn côgiáo".

Dcm thật là den nhọ, RIP bạn. Hànhvi không có nhânchứng, chỉ là côgiáo bùlu bùloa. Gòy con bạn Zì zính mẹ dòn.

Zưng con ý dã có nhiều tiềnsự zìa zâmzục (ghi tại Cam Phường), nên hehe bị quantòa phệt án luôn.

Thủa Zì mini hàinhi, các hànhvi zâmzục của hàinhi (mý nhau và mý người nhớn) không zãman tànbạo, zưng zất thôngzụng. Con nào số dennhọ bị tòa xử, thỳ án cũng thêlương.

Cũng như hát nhạc vàng vậy. Chúng Zì vưỡn lén hát. Cơmà con nào bị Cam ngứa mắt, bắtquảtang, thỳ dcm mài dừng dùa nha batoong.

An Hoang Trung Tuong said...

Ref: An Hoang Trung Tuong (45)

Chúng cô còn nhớ con Tùng Phèng, cũng trong Thiêndàng Chuyện, mà Zì dã bốt mùa Yahoo?

Con ý hehe cũng cantội zâmzục thủa U14, dó. Con này thỳ trứzanh gòy.

Emđẹp Emcóquyền said...

Sau những tháng ngày miệt mài gồng mách, anh của các cô nhiền ngon cơm vãi lồn.
Klq, anh cũng địt mẹ con Lìn phát, tội tụt quần xong chạy.
[img=https://tinypng.com/site/output/itqkkd2fov4rra6u.jpg/IMG_0394.JPG]

An Hoang Trung Tuong said...

Ref: Emđẹp Emcóquyền (47)

Con nài nhẽ cân nặng 52 cânkýlô gồm cả quần.

Emđẹp Emcóquyền said...

Ref: An Hoang Trung Tuong (48)

Mụ lòi mẹ pha gòi à?

Chả giấu gì mụ, anh vừa 73 ký lô gờ ram, gồm cả ông buồi lúc nhũn. Cửng lên cũng chả thay đổi trọng lượng mẹ gì. Thế mới phũ.

An Hoang Trung Tuong said...

Ref: Emđẹp Emcóquyền (49)

Cánh {arms} bé tý thế kia, 73 cái con cặc.

Quân batoong nào dánh thểhình, nhớ nhời Zì zặn, là tăngcường tập cành {legs}, giảm bớt tập cánh {arms}, nha.

Giùn chúng cô dã mất cândối gòy. Cánh luôn bự hơn càng. Vai thỳ bự hơn mông. Dầu thỳ to hơn dýt. Vậy mà cứ miênman dánh giáoán của bọn Bương, cơdịa ngày thêm lệnhlạc.

Emđẹp Emcóquyền said...

Ref: An Hoang Trung Tuong (50)

Mụ đéo tin anh kệ mẹ. Anh nhọc lòng tung xuỳ thêm cú nữa cho mụ thẩm lại vại.
[img=https://tinypng.com/site/output/e7ikge7ef2ts8ksh.jpg/IMG_0386.JPG]

Khờ Đời said...

Ref: Đoàng (5)

Chào cô Đòn, quý-hóa quý-hóa quá. Khờ đang ở Giùn, chỉ còn chờ ngày sang Úc-lợn thôi, không đi Canada nữa. híhí còn 1,5 tháng nữa thôi. Mật thư cho khờ tại faverchem@gmail.com

Là Sao said...

Ref: Khờ Đời (52)

Ngon. Đcm.

Là Sao said...

Ref: Emđẹp Emcóquyền (47)

Đẹp quá. Cho hôn {kiss} phát nhẻ. Đcm.

Anonymous said...

Ref: An Hoang Trung Tuong (45)

Tôi thấy đéo tin được, "Sờ lồn" không được xem là "hành vi giao cấu" trong khoa học hình sự của Việt Nam. Do đó không thể xác định hành vi phạm tội là "hiếp dâm" hay "cưỡng dâm" được. Tội "dâm ô với trẻ em" thì càng không vì cô giáo chắc chắn > 18 tuổi. Bạn Zì có u18 hay u81 mà "sờ lồn" cô giáo cũng không thể đi tù được. Trừ khi oan sai.

Cậu Vàng said...
This comment has been removed by the author.Share this post please batoong


Post a Comment