Latest Comments
Friday, December 15, 2017


ASINERUM ARTICLES: ASINERUM QUÁNTỪ

ASINERUM QUÁNTỪ

Bài No6 nom dây: http://an-hoang-trung-tuong-2014.blogspot.com/2017/12/asinerum-nouns-asinerum-zanhtu-3.html

Bài No5 nom dây: http://an-hoang-trung-tuong-2014.blogspot.com/2017/12/asinerum-nouns-asinerum-zanhtu-2.html

Bài No4 nom dây: http://an-hoang-trung-tuong-2014.blogspot.com/2017/11/asinerum-nouns-asinerum-zanhtu-1.html

Bài No3 nom dây: http://an-hoang-trung-tuong-2014.blogspot.com/2017/11/asinerum-orthography-asinerum-amvi.html

Bài No2 nom dây: http://an-hoang-trung-tuong-2014.blogspot.com/2017/11/asinerum-basic-concepts-canban-cua.html

Bài No1 nom dây: http://an-hoang-trung-tuong-2014.blogspot.com/2017/11/asinerum-artificial-language-for.htmlNote: vănbản bằng chữ Asinerum trong trìnhbày của Hiệutrưởng Zì Anh Bwcng {an-hoàng-trung-tướng} luôn biên-hoa, còn chữ Mẽo aka english thì biên-thường trong zấu ngoặc-nhọn {...} nhằm cắt-nghĩa.

ASINERUM ARTICLES

Giống phầnda các ngônngữ nhângian, Asinerum có sửzụng quántừ {article} cùng zanhtừ {noun}, nghĩa là {cái}, {con}, của chữ Giùn, hay {the}, {a} của chữ Mẽo, hay {le}, {la} của chữ Pháp.

Khác các ngônngữ kia, Asinerum quántừ thì không bóbuộc. Nghĩa là, thích zùng thì zùng, không thích thì thoy. Và bỏ nó trước hay sau zanhtừ dều okay, nhưng anhem nên bỏ quántừ trước zanhtừ, cho xinh.

Asinerum quántừ có Duôi {suffix} ychang zanhtừ mà nó dứng-kèm, và biến-cách {inflects} cũng ychang zanhtừ. Nhânzân không lo nhầm, như chữ Pháp.

Zanhtừ theo giống {gender}, số {number}, cách {case} nào, thì quántừ cũng theo dúng.

LE DOGE: ông-chó {the-dog};

LA DOGA: bà-chó {the-female-dog};

LUS DOGUS: những em-chó {the-puppies};

LAZ DOGAZ: của bà-chó {the-female-dog's};

LEZS DOGEZS: của những ông-chó {the-dogs};

Note: em chữ [S] trỏ số-nhiều {plural-number} phải nằm sau Duôi của biến-cách, và cả-hai em này dều câm aka mute. Dây là phép phát-âm chung của Asinerum.

Asinerum quántừ chia 5 hạng như below.

ASINERUM DEFINITE ARTICLES

Dây là quántừ xácdịnh {definite-article}, tươngtự {the} của chữ Mẽo, hay {le}, {la} của chữ Pháp.

Chúng là [LA], [LE], [LI], [LO], [LU], zùng tùy gender của zanhtừ kèm. Số-nhiều thì thêm [S] thoy.

LI JUNI: tháng-sáu {june};

LU DOGU: em chó {the-puppy};

LA CHICA: dứa gái {the-girl};

LAZ CHICAZ TETE: dầulâu dứa gái {head-of-the-girl};

LE CHICAZ TETE: cái dầulâu gái {the-head-of-girl};

CHICAZ LE TETE: cái dầulâu gái {the-head-of-girl};

LOS LANDOS LIBERTYOS: những vùng dất tựzo {the-free-lands};

ASINERUM INDEFINITE ARTICLES

Dây là quántừ không-xácdịnh {indefinite-article}, tươngtự {a}, {an} của chữ Mẽo, hay {un}, {une} của chữ Pháp. Zịch sang chữ Giùn là {một}, hay {một-con}, {một-cái}, etc.

Chúng là [MA], [ME], [MI], [MO], [MU], zùng tùy gender của zanhtừ kèm, như quántừ xácdịnh above.

Cothe zùng các số-từ [UNA], [UNE], [UNI], [UNO], [UNU], nghĩa là {one}, thay các quántừ này.

AMER: yêu {to-love};

AMERAN: tao yêu {I-love};

MA CHICA: một gái {a-girl};

AMERAN MAC CHICAC: tao dang yêu một em {I-love-a-girl};

AMERAN UNAC CHICAC: tao dang yêu một em {I-love-a-girl};

SIN: dó là {it-is};

LANDO LIBERTYO: vùng tựzo {free-land};

MO LANDO LIBERTYO: một vùng tựzo {a-free-land};

SIN MOX LANDOX LIBERTYOX: dó là một xứ tựzo {it-is-a-free-land};

VOL: chúng-mày có {you-have};

ME DOGE: một ông chó {a-dog};

VOL MEV DOGEV: chúng-mày có một ông chó {you-have-a-dog};

VOL UNEV DOGEV: chúng-mày có một ông chó {you-have-a-dog};

ASINERUM PARTITIVE ARTICLES

Dây là các quántừ không-dịnhlượng, aka quántừ ướclượng {partitive-article}, tươngtự {du}, {des} của chữ Pháp, hay {some} của chữ Mẽo. Zịch sang chữ Giùn là {zăm}, {chút}, {tẹo}, {vài}, hoặc không cần zịch.

Chúng là [GA], [GE], [GI], [GO], [GU], zùng tùy gender của zanhtừ kèm.

Chúng cothe thêm [S] cho thuận-nghĩa, thành [GAS], [GES], [GIS], [GOS], [GUS]. Zịch sang chữ Giùn sẽ là {zững}, {các}, {bọn}, {chúng}, etc.

MANJERAN: tao cắn {I-eat};

BREDO: bánh-mì {bread};

GO BREDO: chút bánh {some-bread};

GOS BREDOS: chút bánh {some-bread};

MANJERAN GOC BREDOC: tao cắn bánh {I-eat-bread};

MANJERAN GOCS BREDOCS: tao cắn chút bánh {I-am-eating-some-bread};

BELA: vẻ-dẹp {beauty};

CHICAS: những gáimú {girls};

GAS CHICAS: gáimú {girls};

BELA CHICAZS: vẻ-dẹp của gái {girls-beauty};

BELA GAZS CHICAZS: vẻ-dẹp của gái {girls-beauty};

GAZS CHICAZS BELAS: vẻ-dẹp của gái {girls-beauty};

GAZS CHICAZS GAS BELAS: vẻ-dẹp của gái {girls-beauty};

ASINERUM NEGATIVE ARTICLES

Dây là quántừ phủdịnh {negative-article}, tươngtự {no} của chữ Mẽo, trong câu I-have-no-money. Zịch sang chữ Giùn là {không} hay {không-cứ}, {không-gì}, etc, nhằm nhấn-mạnh.

Chúng là [ZA], [ZE], [ZI], [ZO], [ZU], zùng tùy gender của zanhtừ kèm. Nom Duôi zanhtừ mà phang.

Quántừ phủdịnh cũng biến-cách theo zanhtừ kèm. Chúng cothe zùng số-nhiều, khi thêm [S] vào sau.

VAN: tao có {I-have};

FEMA: vợ {wife};

VAN ZAV FEMAV: tao không có vợ {I-have-no-wife};

VAN ZAVS FEMAVS: tao không có vợ {I-have-no-wives};

HODY: hôm-nay {today};

MILCO: sữa {milk};

ZO MILCO HODY: hôm-nay không sữa {no-milk-today};

HODY ZO MILCO: hôm-nay không sữa {no-milk-today};

NOTIZI: tintức {news};

NOTIZIS: tintức {news};

HODY ZI NOTIZI: hôm-nay không-gì hay {no-news-today};

HODY ZIS NOTIZIS: hôm-nay không-gì hay {no-news-today};

ASINERUM COMPOSITE ARTICLES

Dây là quántừ-kép {composite-article}, zựng ziêng cho chữ Giùn. Nó là 1 con [L], thêm zấu-nháy ['], và ghép vào 1 zanhtừ. Zùng như các quántừ standard above.

SENORE: ông {gentleman};

SENORA: bà {lady};

L'SENORE DOGE: ông chó {the-dog};

L'SENORA DOGA: bà chó {the-bitch};

L'SENORU DOGU: ông cún {the-puppy};

CASA: nhà {house};

FRUTO: quả {fruit};

L'FRUTA CASA: quả-nhà {the-house};

L'FRUTAS CASAS: những quả-nhà {the-houses};

Note: các anh SENORU và FRUTA không có trong Asinerum Dictionary, zưng dược chôm-sửa từ các anh SENORE và FRUTO, dặng phụcvụ các zanhtừ DOGU và CASA.

Note: trừ [L], [M], [N], [R], thì mọi phụ-âm khác, cũng-như các zãy phụ-âm, khi dứng cuối từ-biên, dều câm {mute}, naná quân Pháp.

*continua*

(C)2002-2017
Page:


48 comments:Tran Tuan Son said...

Zì gỡ quả tem táo bón, gắn cái tem ỉa chẩy vào cho nhanh, ra bài chạy tiến độ thế này thì làm sao mà kịp hiểu, cuối năm đong xèng, bận bận là.

Tran Tuan Son said...

Copy từ bài trước, Bựa nào phiền vui lòng lướt còm
2 năm nay Miềng vẫn cắm đầu đọc lại bài và cồng ở Quán Bựa archive, thỉnh thoảng mới vào đọc bài mới, hôm nay nhân thể đọc đuổi kịp bài mới nhất vào khoe với các Bựa chút.

1. Không sống nơi nhà-ống trong hẻm ngoằnngoèo.
2. Không chạy xekêu {motorbike} khi cothe chạy any phươngtiện khác.
3. Không phádám môitrường (both tựnhiên và xãhội) bằng any hìnhthức.
4. Không nhậunhẹt bùkhú, cũng không cắn các súcsanh bị Zì cấm.
5. Không giảngzạy hàinhi theo cách của Giùn.

Năm điều mụ Zì dậy chúng Bựa thì Miềng đã đạt được điều 1 sau gần 2 năm phấn đấu, gia đình nhỏ của Miềng mới chuyển về ở khu Vinhomes Gardenia, có Bựa nào là hàng xóm không ta.
Sắp tới cũng bán nốt con xe kêu để mua or mượn con xe câm để đi làm là hoàn thành điều 2.

Nhân đây cũng tổng kết "thành tích" cá nhân theo style "Me after You" để các tầu ngầm và các Bựa mới có động lực phấn đấu.

Tran Tuan Son said...

Copy từ bài trước, Bựa nào phiền vui lòng lướt còm
Me after You (1):

Miềng biết đến Zì và quán Bựa quãng năm 2013-2014 lúc Bitcoin mới nổi, 1 trưởng lão ở công ty quăng link quán cho mấy anh em trong nhóm đọc, đọc hết bài và comment vẫn chả hiểu mẹ nhưng bị văn Bựa mê hoặc, Miềng dần cầy hết đống bài cũ, cầy hết bài cũ rồi giờ đang cầy nốt comment ở bài cũ (dự hơn 1 năm nữa mới cầy xong)

Nhân đây gửi lời cảm ơn chân thành tới trưởng lão T bẹt đã giới thiệu quán Bựa, sở làm của Miềng nhiều con Bựa tầu ngầm phết, có cả 1 Vip đỏ đời đầu.

Và "Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ" vợ Miềng giờ cũng không khỏi ngạc nhiên là điều gì khiến 1 con khá bần nông thay đổi chóng mặt trong 2,3 năm qua.

Tran Tuan Son said...

Copy từ bài trước, Bựa nào phiền vui lòng lướt còm
Me after You (2):

Thay đổi đầu tiên là về tư tưởng, và tư tưởng quyết định mọi hành động, thành quả kể lể từ kinh tế vậy:

Lúc chuẩn bị ra trường pama mua cho căn nhà 4 tầng trong ngõ ở Nụi, cứ nghĩ túc tắc kiếm tiền mua xe, chơi bời, nhậu nhẹt chẳng cần lo nghĩ gì. Nhưng Zì đã xui tôi nhẩy xuống hố để bật lên cao hơn, 2 vợ chồng quyết tâm mua 1 căn nhà riêng để ở cho Độc Lập-Tự Do-Hạnh phúc, dù hiện tại cũng đang lo trả nợ tá lả nhưng ở căn nhà anh Voòng xây thì đúng là mới ra dáng ông người.

So với việc ở nhà trong ngõ ngách và ở chung cư a Voòng thì tạm sơ bộ kết luận: Người giầu chưa chắc đã tinh hoa nhưng bọn nghèo thì chắc mẹ nó bần nông

Tran Tuan Son said...

Copy từ bài trước, Bựa nào phiền vui lòng lướt còm
Me after You (3):

Thay đổi tiếp theo là về thói quen sinh hoạt: Trước đây thì bóng đá, tennis, nhẩy dây, đá cầu, cái méo gì cũng chơi và sau chơi thì lại bia, nên hầu như tuần nào cũng tụ tập bia bọt, ít thì tuần/bữa, nhiều thì tuần vài bữa, ui đù móa nghĩ lại mà mệt hết cả người, tốn tiền, hao sức khỏe.

Hiện tại thì 2,3 tháng mới đàn đùm nhậu nhẹt với chúng bạn, chúng đồng nghiệp cho đỡ lạc đàn, mà tính Miềng dạo này cũng lắng nên giờ mỗi lần uống cũng nhẹ nhàng lắm, nhậu về những vẫn tỉnh táo rửa bát cho vợ, giục tụi nhỏ vệ sinh cá nhân và hôn lên trán chúc ngủ ngon.

Tran Tuan Son said...

Copy từ bài trước, Bựa nào phiền vui lòng lướt còm
Me after You (4):

Thay đổi tiếp theo là về tình cảm vợ chồng: Trước đây thì đúng là bần nông toàn tòng, xấu hủ đéo chệu được, không nhắc lại nữa nhế. Giờ thì san sẻ 50-50 công việc gia đình với vợ, người nấu cơm thì người rửa bát, người dậy con thì người dọn nhà, người đi chợ thì người giặt (máy), phơi quần áo.

Mấy vàng son ở công ty nhìn Miềng giờ cứ như của quý, bẩu giờ lấy đâu ra người như anh, thế mới thấy đàn ông xứ Lừa hãm lìn thật, thương các vàng son nên Miềng toàn khuyên bỏn ngon thì lấy zai tây, không thì kiếm nhiều xiền mà sống tự do, tự tại đừng vì pama giục giã mà nhắm mắt vơ đại phải con bần nông thì bỏ mẹ.

Tran Tuan Son said...

Copy từ bài trước, Bựa nào phiền vui lòng lướt còm
Me after You (5):

Thay đổi tiếp theo là định hướng tương lai: Trước đây cứ nghĩ sống ở xứ Nụi bẩn thỉu, ô hợp, nhộn nhịp hết đời là thôi. Biết đến Zì lúc đã có 2 nhóc rồi nên cửa thiên di đời mình hẹp quá, đời con chắc chắn phải thiên di. Trong vài năm tới sẽ thử cửa thiên di đời mình để về già không phải ân hận.

Các tầu ngầm, bựa mới nếu ai đó còn đang ở trạng huống bằng lòng như Miềng cách đây 3,4 niên thì hãy dũng cảm nhẩy xuống hố, yên tâm, đéo chết đâu mà lo

Chuyên mục khoe và tâm sự xin hết.

Tran Tuan Son said...

Copy từ bài trước, Bựa nào phiền vui lòng lướt còm

Quên, nhảm nốt câu nữa, trước đây Miềng ngập ngụa trong báo lá cải và fb giờ thì chỉ có Quán Bựa là kim chỉ nam, fb thi thoảng lướt tin bạn bè và đong xèng nhúc nhắc, báo lá cải thì vài tuần vào đọc title cướp giết hiếp để quay tay thôi :)

Tuong Khoai said...

Zì Ngài cho em mượn mấy bài Tắm nước lạnh, Dâm công để em dạy cho chúng sinh ạ!

Tuong Khoai said...

Các Mác xịp hường dẫn em đến mấy chỗ Zì Ngài bàn về tắm nước lạnh với ạ. Em cảm ơn và chúc Các Mác ngày càng mượt mà, ấm áp!

Pú lit said...

Ref: Tuong Khoai (10)

Can dục công. Sau đó tắm chân tay. Xong xoa rốn 9 vòng thuận, 9 vòng nghịch cho bụng nóng lên, tắm bụng. Xong tắm nốt mấy chỗ khác.

Gúc đi. Giảng nhiều rồi cô. Chả nhẽ lại Gúc cho cô nữa. Không biết Gúc thì vào quán làm gì?

Xoong Thủng said...

Chào Zì và các Bựa
Lò mổ của đệ anh đang cần tìm công ty tư vấn chứng chỉ CMMI aka [co="#FF0000"] Capability Maturity Model Integration [/co]

[img=http://cmmiinstitute.com/sites/default/files/levels.JPG.png]

Zì và các Bựa nào biết công ty nào o Giùn tư vấn chứng chỉ CMMI đảm bảo tư vấn là có chứng chỉ thì tung xùy giúp anh tí thông tin tin. Anh xin khấu đầu lạy tạ.


P/s: Anh đã Gúc và tìm ra thằng ECCI khoe tư vấn cho 90% số doanh nghiệp đạt chuẩn CMMI. Không biết thực hư ra sao???

T Bạc said...

Ref: Tran Tuan Son (2)

Xây nhà thì nhớ tránh xa đồng nát, ve chai karaoke các thứ nữa a nhé hehe.
Mà tốt nhất tót mẹ lên chung cư ở cho lành

CBDN - CBDN said...

Ref: Cô Tư (93)
======
Cảm ơn Tư, chị đã qua giai đoạn bi đát nhất rồi, giờ là giai đoạn điều trị đều đều thôi

CBDN - CBDN said...

Ref: CBDN - CBDN (14)

Ôi lỡ miệng xưng chị với Tư. Tôi thường thi thoảng quen miệng xưng chị với những ai mà tôi quen thân nói chuyện nhiều qua inbox thôi. Nhưng mà chắc xưng chị cũng không bị lố gì chứ, vì có lẽ tôi cũng đủ già rồi hiuhiu

CBDN - CBDN said...

Đọc lời thăm hỏi sức khỏe của Tư và mọi người trong inbox FB tự nhiên ngậm ngùi quá. Giờ nghĩ lại cũng không hiểu sức mạnh ở đâu mà mình có thể đi qua được những ngày cùng cực lao đao, lúc sức khỏe kiệt cùng, người mình tin cậy như chính bản thân mình thì phản trắc.

Thiệt, nhớ lại có lúc yếu đến nỗi, tới tháng, không muốn phiền ai nên tự bò vào nhà tắm, rồi ngã lăn quay bê bết nằm gục trong ấy, cho đến khi cô Zì quay lại và phát hiện ra, mà rùng mình. Cùng lúc ấy, thì đón nhận sự phản trắc đến tận cùng. Ụp một lúc, kiệt quệ cả tinh thần và thể xác.

Vào lúc cay đắng nhất, tôi đã nói với người phản trắc mình, rằng: tôi tha thứ cho bạn. Và tôi biết, Chúa của bạn có lẽ cũng sẽ tha thứ cho bạn. Nhưng mà, tôi cũng đủ hiệu bạn để biết bạn vẫn còn rơi rớt chút lương tri, nên rồi đây, từ nay, bản thân bạn sẽ không thể tự tha thứ cho chính mình - bằng ám ảnh những lỗi lầm với tôi, người đã tử tế với bạn từng giây phút. Ánh ảnh này, tôi không can thiệp được, ai làm - nấy chịu vậy thôi, còn cá nhân tôi thì đã tha thứ rồi.

Tôi vẫn luôn nghĩ, cuộc đời này đủ dài, đủ rộng, đủ công bằng để mọi lỗi lầm phải trải giá. Và cuộc đời cũng đủ dài, đủ rộng, đủ công bằng để mọi lỗi lầm có cơ hội sửa sai. Nó cũng đủ dài đủ rộng đủ công bằng để ai bị xấu chơi sẽ nhận lại đủ đầy những gì đã bị phản trắc lấy đi mất.

Giờ kể ra thì nhẹ nhàng. Nhưng có lẽ cô Zì là người thấm nhất những ngày tháng lao đao ấy.
May mà mọi thứ, rồi cũng dần khá hơn dần lên.

CBDN - CBDN said...

Cảm ơn Thành (chàng trai răng khểnh thành Vinh chị yêu mến), Mìng... và vài cô khác đã welcome tôi quay lại. Nhân dịp năm mới, tôi trồi lên điểm danh tí, rồi lại lặn thôi.

Lúc nào cũng ở bên mọi người.

T Bạc said...

Ref: CBDN - CBDN (17)

Cầu cho C sức khỏe thật nhiều.
Quán thiếu C ,Zì chỉ còn 1 nửa thôi.
À. E sắp lấy vợ rồi đấy. hehe

T Bạc said...

Ref: CBDN - CBDN (16)

E vẫn ko biết sao trên đời lại có người muốn hại C được?
Chưa bao giờ thấy C to tiếng hay chửi bới gì ai cả, liệu người đó là bạn, đồng nghiệp hay họ hàng c?
Vì nếu họ đã dã tâm nthe, C hoặc Zì sẽ phải nhận ra từ sớm chứ ?( như C đã từng nói, Zì nhìn người chưa bgio nhầm )
Dù sao mọi chuyện cũng qua rồi. Chúc C sớm vui trở lại :*

E có 1 điểm khá giống C Ly, đó là rất dễ tha thứ cho những người gây tội với mình..
ko biết đó là ưu hay khuyết điểm nữa, nhưng em ko giận ai lâu đc, và luôn như lời Zì bảo " Hãy xem như đó là 1 tai nạn, và rằng họ ko hề muốn như thế .. "

Là Sao said...

Ref: Tuong Khoai (9)

Anh chỉ các cô cách gúc nhanh thông tin từ Quán Bựa.

1/ Tìm cụm chính-xác (copy&p đoạn dưới vào google search)

- inurl:an-hoang-trung-tuong-2014 "tắm nước lạnh"
- or, inurl:an-hoang-trung-tuong-2014 "dâm công"

2/ Tìm cụm tương đối (kết quả nhiều hơn cách 1)

- inurl:an-hoang-trung-tuong-2014 tắm nước lạnh
- or, inurl:an-hoang-trung-tuong-2014 tắm-khô

Note: You can apply this simple trick with other websites.

Enjoy googling!

Là Sao said...

Ref: Là Sao (20)

Like this, đcm

[img=https://lh3.googleusercontent.com/-kLHZRlL4bq8/Wk5UbyhHHWI/AAAAAAAAAFs/UwQEBSh4hHs-t2mNms1vMqhpZKJ6UUXPwCL0BGAYYCw/h913/tam-nuoc-lanh.png]

Là Sao said...

- Nên bỏ 2014 nếu muốn tìm thông tin cũ hơn năm 2014

- Có thể thay "inurl" = "insite" cũng được.

[img=https://lh3.googleusercontent.com/-efjFIX82xvY/Wk5ZEAXWrAI/AAAAAAAAAGI/DJDWoXBQZm0GiB-kcOQjWYJeAe3IAGxhgCL0BGAYYCw/h888/bo-nam-2014.png]

Lừa ngố said...

Chúc thọ cô Zì, dù hơi muộn, nguyện xin Chúa ban ơn lành xuống trên cô ngập tràn trong ngày đặc biệt này.

Lừa ngố said...

Lừa Ngố nhớ đâu đó trên quán, Zì đã nói rằng: không phải ta chọn Chúa, mà chính Chúa mới là người chọn ta nên con cái của Ngài.

Cầu mong Chúa sớm chọn Các-mác Phu nhân để nàng và cô Zì có chung niềm tin và cùng chí hướng đặng đồng hành bên nhau suốt cuộc đời.

thì bựa bựa said...


Dọc tình_cảnh của Các Mác mần anh nhớ dến lời anh dã tâm_sự mới vện. Anh chia sẻ dây mới chúng_cô.

Anh bẩu vện rằng những gì khó_khăn nhứt dã xảy dến vào dúng lúc em gặp chuyện tồi_tệ nhứt, vì vậy cho nên từ giờ trở di chẳng gì cothe quật_ngã em dược nữa.

Thực_tế, thời gian trôi di, vện cũng từng gặp khó_khăn, cũng từng có chuyện tồi_tệ dột nhiên dưa dến, nhưng so mí thời diểm dã xảy ra í, thì chả nhằm nhò gì.

Bi chừ thì vện dã trở nên quật cường...

quật cường ...

và mãnh cmn liệt ...

thì bựa bựa said...


Cụ chúng mình zạy cmnr: 1 miếng khi dói = 1 gói khi no.

Anh nghiệm ra rằng, lúc chúng mình gặp khó_khăn, hay khi có chuyện tồi_tệ xảy dến, mà chúng mình còn có người thương_yêu chúng mình nhứt dộng_viên, chia_sẻ mới chúng mình, thì cái khó_khăn, cái tồi_tệ chỉ là muỗi dốt cột diện.

Quantrong là chúng mình vẫn còn có người thương_yêu, chia_sẻ, dộng_viên, dồng_hành, dù người í dang bận công cán ở nơi khác, và chỉ hướng về mình qua online dược thôi.

Người dó, luôn là niềm_tin, là dộng_lực, dể mà giúp chúng mình vượt qua khó_khăn, vượt qua tồi_tệ.

thì bựa bựa said...


Khi chúng mình là niềm_tin, là dộng_lực của 1 ai dó, thì dấy là hãnh_diện, là quyền_lợi, là vinh_dự,... của chúng mình.

Nhưng dể duy_trì diều này, thì chúng mình cần phải sống có trách_nhiệm.

Khó, chứ déo phải zễ, nha dkm

thì bựa bựa said...Anh nhận_thấy ở quán bựa, cô Zì cũng truyền niềm_tin, truyền dộng_lực cho nhiều người phết quá.

Vì thế cô Zì cổ phải vất_vả và phải rất trách_nhiệm chứ cũng déo sướng lắm dâu.

Như bản_thân anh, cuộc_sống_dời_thực anh hiện dang tin yêu nhiều người, và cũng dược nhiều người tin yêu. Vừa là vinh_dự, hãnh_diện phết. Nhưng cũng là trách_nhiệm phết, dddd!

Tran Tuan Son said...

Ref: T Bạc (13)

Cám ơn cô Bạc, Miềng move từ nhà ống trong ngõ lên chung cư anh Voòng đúng theo lời Zì khuyến nghị mà.

Địt con mẹ ở với bọn nhà nhà ống đúng là xô bồ tà đéo chịu nủi nhiệt, kèn cựa nhau từ những chỗ để xe ở sân chung, lên cc thì địt mẹ con hàng xóm chúng mài mà làm ồn buổi đêm hay để giầy dép ngoài hành lang thì bố mài gọi cho ban quản lý chớ đéo thèm đối thoại trực tiếp cho rách việc.

CBDN - CBDN said...

Ref: T Bạc (19)

Tại sao người ta nỡ làm thế với mình??? Một câu hỏi lớn không lời đáp [.O.].

Lúc mới xảy ra chuyện, chị cũng đã từng tự kỷ hàng tháng liền, hàng đêm liền thức trắng đến bạc tóc luôn í, chỉ để dằn vặt tự vấn bản thân câu hỏi này.

Cứ tự hỏi: rốt cuộc thì mình đã sai ở đâu, mình đã có chỗ nào không tốt - dù chỉ là vô tình với con người này? Rốt cuộc, mình tự nhận thấy mình đã tốt với con người đó từng giây phút, không có phút giây nào không. Và chính con người đó, cũng thừa nhận việc mình tốt với họ mọi lúc, nhưng việc phản trắc họ vẫn nhắm mắt, làm từ lâu, một cách lớp lang bài bản trong thời gian dài, nhởn nhơ ngay trước mắt mình, mà mình không suy xét thấy.

Cuối cùng, không thể trả lời được câu hỏi, đành nghĩ, có lẽ mình đã làm sai điều gì đó với ai đó khác trong cuộc đời này, hoặc kiếp khác, và giờ con người phản trắc này chỉ là người được nhân quả lựa chọn để trừng phạt mình [.O.].

Tại sao không phát hiện ư, vì quá tin. Chúng ta thường ít có khả năng đề phòng người thân cận, nên cuộc đời không thiếu những câu chuyện mà kẻ phản trắc ở ngay sát bên mình.

Tại sao Zì không phát hiện ra ư? Zì trả lời câu hỏi này của Thành được không[(o)]

Nhưng qua rồi, em ạ. Giờ chị đã an yên.

CBDN - CBDN said...

Ref: Lừa ngố (24)

Cầu mong Chúa sớm chọn Các-mác Phu nhân để nàng và cô Zì có chung niềm tin và cùng chí hướng đặng đồng hành bên nhau suốt cuộc đời.
=========
Cảm ơn tấm lòng đẹp của bạn.

Nhưng tôi biết, Chúa sẽ không chọn tôi - và ngược lại, tôi cũng - vì niềm tin trong tôi đã vỡ.

Tôi vẫn luôn luôn kính Chúa - và thật lòng mến đạo, như vẫn. Nhưng sau tất cả mọi biến cố trong đời tính đến lúc này, và sau nhiều chuyện vô đạo những người là con Chúa đã làm mà tôi chứng kiến - hoặc thậm chí chính tôi là nạn nhân trực tiếp, tôi chỉ tin vững chắc vào chính bản thân mình. Dù sao, cũng chúc mừng những người có Đức tin mà tôi không có (đã mất).

Bạn nói đúng, những cặp đôi cùng chung niềm tin tôn giáo thì sẽ vững chắc và không chông chênh. Nhưng cuộc đời có ngoại lệ. Đôi khi không cần chung tôn giáo, nhưng cùng chung mục đích - chung chí hướng umà tôn giáo của một trong hai người cũng hướng đến, thì đó cũng là sự gắn kết không tệ.

CBDN - CBDN said...

Cuối năm âm, nhưng đã là đầu năm dương lịch, với những kế hoạch bề bộn phải triển khai cho ngay quý 1 rồi. Chúc các Bựa ngày càng nên công nghiệp, để rồi thi thoảng về Quán "khoe" chút thành tựu báo cáo cô Zì và truyền động lực cho những người khác.

Hôm trước tôi có chút yếu lòng, đâm ra chót chia sẻ những chuyện không vui làm quán u ám, ai chưa đọc thì lướt qua công tôi, đừng đọc cho đỡ thấy đời quá âm binh nha [(o)]

Gia Ngua said...

Ref: CBDN - CBDN (31)
Ồ chị Lily khỏe rồi hả. Chúc mừng chúc mừng.
Chữ mới của Zì phải nói là rất zễ nhớ zễ học và viết lên nhìn cũng sang chảnh nữa nhưng mà déo có lợi ích rõ ràng thì bọn Zùn bỏn déo học dâu.

Libra ykees said...

[img=https://pics.onsizzle.com/william-golding-british-novelist-playwright-poet-1911-1993-i-think-12565183.png]

D:

Day-dreaming said...

Ref: Libra ykees (34)

Tâm đắc câu cuối quá.

[img=http://i2.cdn.turner.com/cnnnext/dam/assets/160930130220-hirotoshi-ito-1-super-169.jpg]

Các mem hãy cẩn thận

Asinerum Project Commander said...

Ref: Gia Ngua (33)

Zì không sángtác ngônngữ Asinerum cho chúng cô, zững con Giùn dầu lợn, tămtối và bảothủ, nghĩ chưa baogiờ xa quá cái mùm.

Zì sángtác cho nhângian hànlâm. Mà trướctiên, sángtác cho chính mình.

Zì sẽ biên toànbộ vănchương bàibản của mình tại ngônngữ Asinerum. Dặng zìa-sau, cothe nhiều trăm mùa, bọn tưbản và các thếhệ sau của Giùn sángtỏ dược tưtưởng của Zì, mà déo cần học chữ Giùn vửa trúctrắc vửa nghèonàn.

Asinerum Project Commander said...

Ref: Asinerum Project Commander (36)

Zì sure zằng, bộ chữ Giùn mới, chúng cô cũng déo quantâm, nữa-là ngônngữ Asinerum hànlâm.

Cơmà Zì déo bănkhoăn cho chúng cô. Zì déo làm vì chúng cô.

Giùn dã cốnghiến gì cho nhânloại? Nothing before Zì.

Và giờ dến-lúc quân tưbản phải suyxét vấndề.

Những Bựa trungthành của Zì. Chúng cô cothe déo quantâm Asinerum, zưng nhờ nom các bàibiên zìa ngonngữ ý, chúng cô sẽ hệthống zất tốt dược các vấndề phứctạp của ngônngữ trầngian, và sẽ zezang trong học any ngoạingữ.

Asinerum Project Commander said...

Ref: Asinerum Project Commander (37)

Asinerum gồm quãng 2 trẹo mục-từ, zĩnhiên có tựdiển, và sẽ có cả máy-zịch.

Zững con nào contribute thamgia vào zự-án, zĩnhiên sẽ có tên nơi bảng vàng zanhzự, gìngiữ muôndời.

Chúng cô dã baogiờ thamgia một kếhoạch khủnglù tươngtự? Zì nghĩ là chưa, và không.

đt dđ said...

Gởi Chị Ly bộ phim, Chị coi cho nhẹ lòng

Tôi coi đúng đêm giao thừa tết bương 2018

Trong phim nói về tình cảm cô vợ dành cho anh chồng mãnh liệt.

và cũng nói đến quyền tự quyết cái chết khi
tao không thích sống nữa.


[youtube=https://youtu.be/7_YnYrLfjxA?t=6]

Trong phim có đoạn như sau, trình tôi cùi chỉ hiểu được vậy

[img=https://4.bp.blogspot.com/-K2uhyrMkTv0/Wk8EYpNQsSI/AAAAAAAABsI/eEqd0BQGEz0L1VyWall5ovFnfQuQX0_vACLcBGAs/s1600/god-words.PNG]

BankBua CủChuốiTây said...

Ref: Asinerum Project Commander (38)

anh chưa tỏ có thể làm gì vao dự án này.

Nhưng anh, sẵn sàng tham gia thưa Zì.

Vu Van Oai said...

Ref: CBDN - CBDN (32)

Zì Ly,

Em có cảm giác Zily quá tự tin, mấy bài viết vừa rồi chỉ để thanh minh cho sự sáng lạng của mình và ám chỉ ái đó rất đỗi mơ hồ. Việc làm này không nên với các bựa viên.

Trong cơn khủng hoảng người ta có thể hành động rất cảm tính nhưng ZiLy nói đã qua cơn khủng hoảng rồi nên em mạo muội gõ mấy phím này - không nhằm mục đích góp ý ai cả :).

Em thiết nghĩ: quán Zì là nơi khai sáng, học hỏi đủ loại case study, kể cả tâm sự gỡ rối tơ lòng như lá cái hay bầy bựa, bỉ báng nhau trong mọi quan điểm... thì có ích hơn là lấy đu đủ thổi đít.

Nói dzậy nhưng thy thoảng vẫn phải khen cô Zì này nọ cái cho cô cổ ấy phấn khích :), chứ thực za cô cổ ấy có đầy cái cũng tầm thường thôi. Thế mới yêu ;)

Dai Cuong said...

Ref: Asinerum Project Commander (38)

- Dì hoạchđịnh tưtưởng, phươnghướng, cấutrúc, nguyêntắc của ngônngữ Asinerum (thiếtkế).

Côngviệc thựchiện thì đơngiản hơn, tỷ như làm bộ từ điển 2 triệu từ của Asinerum ra các thứ tiếng Mẽo, Trung, Nhật, Pháp, Ý, Latin,..., Giùn là 1 khốilượng khổnglồ, cái này cóthể dùng máy, và nhâncông;

Về máy dịch, máy nói thì google translate cũng thamkhảo ngon. Nhưng trên cơsở có bộ từ điển trên. Cứ đánh những từ phổdụng vào google translate là chúng nói, dịch, nghe, viết luôn ở mứcđộ thấp, check in là chính.

- Và ICO là cách huyđộng nguồnlực quy ra xèng để thựchiện khốilượng côngviệc khổnglồ đó.

- Asinerum kếthừa các ngônngữ bương khác những cái hay, loại bỏ cái rườm rà, lỗithời; ứngdụng côngnghệ hiệnnay trong pháttriển, tự nângcấp nó. Một câu nói ra chỉ có 1 nghĩa duy nhất.

Biết đâu 1 ngày nào đó Asinerum ứngdụng trong toàn trầngian với chuẩn ngônngữ giaotiếp (nghe nói đọc viết) giữa NGƯỜI - ROBOT.

- Chúc mừng Dì.

Dai Cuong said...

Cấutrúc của Asinerum mà Dì đang chưng ra từng phần là 1 cách hệthống dầyđủ khi đanghọc, học, đã học của bấtkỳ một ngônngữ nào. Nắm được hệthống này sẽ chủđộng vững chắc hơn, có căn cơ nền tảng tốt.

Dai Cuong said...

CHƠI COIN LƯU Ý:

- cô nào chơi coin mà có nhiều tàikhoản trên sàn, trong đó có xèng thì địnhkỳ nên viếng thăm các tàikhoản này. Nếu không chúng cô có thể mất coin hoặc mua rắc rối zô người đó nghen. Địnhkỳ thì nên tháng zô 1 lần chả hạn.

- Không chỉ có coin mà các tàikhoản khác cũng zậy.

Gai Ngoan said...

Hic, quả ngôn ngữ này làm Gai liên hệ với các Minions tên movie, hic. Minion giao tiếp bằng rất nhiều ngôn ngữ từ quá trình phục vụ nhiều ông chủ của chúng.

Day-dreaming said...

kể ra đọc được blog Zì trong khi vô số ko đọc hiểu được gì thì cũng thú thật

Xoong Thủng said...

Ref: Asinerum Project Commander (38)

Ý tưởng và cá dạng từ căn bản Zì đã giới thiệu về Asinerum, anh đọc đủ cả. Anh óc heo thực sự vẫn chưa hiểu hết nhưng hào hứng rất vì căn bản của Asinerum là không thêm từ mới và sử dụng lại các từ của chính các ngôn ngữ hiện có. Khi có từ điển, dcm lại còn cả máy dịch thì chắc học cũng đéo khó gì.

Anh thấy Zì giới thiệu quán từ có chia giống đực/ cái. Ngày xưa anh cũng học Pháp văn he he he anh hãi hãi là cái vụ giống đực/ cái. Lúc đầu, thằng thầy nói sợ đéo gì có qui tắc hết. Sau nó bảo bố là giống đực, mẹ là giống cái còn cái đéo gì không phân biệt đc thì mới phải học thuộc thôi he he he bố tổ ông thầy dạy tiếng Pháp. Kinh nghiệm của anh là đéo học thuộc lòng cứ đọc nhiều nó thành mẹ thói quen, tập quán là đúng giống

Tuong Khoai said...

Chân thành cảm ơn anh Là Sao, anh Bú Lít
Share this post please batoong


Post a Comment