Latest Comments

Mua hàng

Đây là trang bán sách điệntử (e-book) và các dịchvụ thửnghiệm của An Hoàng Trung Tướng.

Notice: Mời batoong liênlạc trựctiếp với anh Bương {an hoàng trung tướng} tại hòm thư asinerum.com(at)gmail.com đặng có thôngtin thanhtoán, khi chúng cô gặp trụctrặc, hoặc khi có các yêucầu riêng


(1)  Thamgia Quan Bua's Paibox
Paibox ngưng nhận thêm thànhviên, cho tới khi có thôngbáo khác.


(2)  Thamgia khóa đàotạo cấptốc Fast MBA và Fast FLP
Chỉ 99x3 Tơn đặng thành chuyêngia!

Paypal payee name: KOA Group
Pay to join:
Your Google login email:
Referred by:


(3)  "17 Chuyện Thiênđàng"
Al Huang The General's First Ebook
11.66 Tơn mua trảinghiệm trăm năm bấthủ! Chưa pháthànhPaypal payee name: KOA Group
Pay to buy:
Your email address:Phụlục #1: Thanhtoán trựctuyến qua Paypal

Đặng mua & bán hànghóa & dịchvụ trong Quán Bựa nói-riêng và trên mạng Internet nói-chung, các cô cần lựa cho mình một phươngthức thanhtoán trựctuyến phùhợp.

Hiện có rất nhiều phươngthức thanhtoán trựctuyến của nhiều nhà cungcấp khác nhau, mõn thứ đều có uudiem hay nhuocdiem khó đánhgiá hơnthua, nhưng Trung Tướng recommend các cô dùng Paypal.

Paypal khaisinh năm 1998 bởi một-số nhà đầutư Hoa Kỳ, và tháng Mười 2002 thì sápnhập vào eBay, hãng thươngmại điệntử hàng-đầu thếgiới, với giá 1.5 tỷ USD. Tới nay, mọi giaodịch mua/bán qua eBay đều dùng Paypal. Thunhập năm 2011 của Paypal đạt 4.4 tỷ USD.

Đặng dùng Paypal, các cô phải:

(1) Đăngký một tàikhoản Paypal tại trang-chủ www.paypal.com. Bước này chỉ mất 5 phút.

Note: Thằng Paypal cực bửntính hợmhĩnh, nên Trung Tướng khuyên các cô phải khai thôngtin cánhân thật trungthực chínhxác, nếu không muốn tựdưng bị nó tống-cút, hoặc khóa tàikhoản, hoặc cấm gửi/nhận tiền, hoặc thậmchí xóa sạch everything, mà các cô khongthe kiệntụng.

(2) Nếu muốn bán something online và thu tiền trên mạng, thì sau-khi có tàikhoản Paypal, các cô cothe login và đăngký tàikhoản ngânhàng (Bank Account) của mình với Paypal. Tàikhoản ngânhàng này các cô dùng đặng rút tiền từ Paypal về quê tiêuxài vungvít. Phí rút tiền hiện khoảng 60,000 VND/Transaction.

Note: Các cô phải khai chínhxác tàikhoản ngânhàng, vì Paypal không cho các cô sửa thôngtin đã post. Đừng quên mã SWIFT của ngânhàng nhé.

(3) Nếu muốn mua something online và trả tiền trên mạng (vídụ mua sách Bựa hoặc thamgia Paid Box), thì mời các cô login Paypal và đăngký thẻ thanhtoán của mình. Các cô cothe dùng thẻ tíndụng (Credit Card) hoặc thẻ trả-trước (Debit Card) đều OK. Trung Tướng đã giảng về hai loại thẻ đó nhiều lần, vui-lòng sợt lại Bựa Archive.

Sau-khi đăngký thẻ thanhtoán, các cô phải đợi Paypal verify thẻ mất vài ngày. Nó sẽ charge thẻ của các cô 2 USD làm chứng (rồi nó trả, chứ không lấy của các cô đâu bọn bầntiện). Qua độ 1-2 ngày, các cô phải phone ngânhàng pháthành thẻ mà hỏi nộidung charge tiền của Paypal. Nộidung đấy chả có đéo gì, ngoài một con số bébé tạng như "9847" hoặc "1571" etc. Các cô ghi-nhớ con số ý, đặng điền bảng-khai và hoàntất đăngký thẻ theo đúng yêucầu.

Khi các cô mua hàng trên mạng và đồng-ý thanhtoán bằng Paypal, thì thằng Paypal sẽ nã thẻ các cô vừa đăngký.

Note: Paypal charge thử 2 Tơn của các cô nhằm khangdinh các cô không xài thẻ "chùa" aka ăn-cắp. Nếu các cô xài thẻ chùa, hậuquả sẽ khônlường.

(Trích từ bài Online Payment: Thanhtoán Trựctuyến)
Page: