Latest Comments
Thursday, December 15, 2016


Secure asset allocation matrix: Matrận tàisản antoàn

Chị không dọc dược doạn văn below? Nghĩa là, chị chưa thạo mặt chữ Giùn Bựa, bộ chữ tươnglai của toọc Giùn.

Matrận tàisản antoànAnh Bương {an hoàng trung tướng} vẽ cú matrận tàisản antoàn SAM {secure asset allocation matrix} từ những ýniệm cănbản zo anh zothái trọcphú Jacob Fugger truyềnbá mùa 14xx.

Jacob Fugger dược daphần quân Bương xácnhận là trọcphú khủnglù nhất nhângian ever. Tàisản anh tươngdương 500 tỷ ôngtơn mùa nay, aka dông xèng hơn cả những John Rockefeller hoặc Andrew Carnegie, zĩnhiên vượt xa bọn Bill Gates, Warren Buffett, hay Amancio Ortega.

Jacob Fugger giàu tới dộ, các vuachúa âubương chuyên phải vay xèng anh cho các quyhoạch huyhoàng của chúng, như khaimào chiếntranh, mởzộng thủdô, săntìm thuộcdịa.

Bonus cảnh anh Fugger dun văntự vay xèng của em vua Charles V trứzanh xứ tâybannha và lamã:Ngay giáohoàng cũng thường vay xèng Fugger. Chính anh cungcấp kinhphí thànhlập và zuytrì sưdoàn tinhbinh Swiss bảovệ tòathánh:Jacob Fugger gốc zothái, nhưng giadình anh cải sang cônggiáo. Trước anh, chiênchúa tuân giáoluật cấm chovay thu lợinhuận. Cú luật bảothủ này, zằngzặc ngàn mùa, dã tungxùy anhem zothái từ kiếp thaphương cầuthực thành mẹ những con trùm ngânhàng vôdịch. Fugger, zĩnhiên là chiênchúa dầutiên làm chủ ngânhàng.

Jacob Fugger giảng, khi chúng cô zư xèng, thỳ nên chia xèng ý ra bốn khoản ngang nhau, ném xuống bốn trươngmục dầutư:

(i) stocks, aka chứngkhoán

(ii) real estate, aka bâtdôngsan

(iii) bonds, aka tráikhoán

(iv) gold coins, aka vàng

Chứngkhoán, là những dầutư thu lợinhuận không dều, chảzụ góp vốn côngty, mua cổphiếu.

Tráikhoán, là những dầutư thu lợinhuận dều, như gửi bank, chovay.

Jacob Fugger cũng giảng, hãy cantrường thua một trong bốn khoản.

Vào mùa lạmphát {inflation}, chúng cô thua tráikhoán, nhưng thắng vàng, và bâtdôngsan.

Vào mùa giảmphát {deflation}, chúng cô thua bâtdôngsan và maybe thua cả vàng, nhưng thắng tráikhoán.

Chứngkhoán, thỳ không ngán lạmphát hay giảmphát, chỉ ngán chính nó.Khác Jacob Fugger trọcphú, anh Bương không khuyên nhânzân chia dều tàisản dầutư, mà chia tùy hoàncảnh cánhân, xãhội, thươngtrường.

Anh Bương vẽ matrận của mình như này:(i) vàng và bâtdôngsan thuộc hàng tàisản yếu; weak asset

(ii) tráikhoán và chứngkhoán thuộc hàng tàisản mạnh; strong asset

(iii) vàng và tráikhoán thuộc cột tàisản mềm; soft asset

(iv) bâtdôngsan và chứngkhoán thuộc cột tàisản cứng; hard asset

Như vậy:

(i) vàng là yếu và mềm

(ii) tráikhoán là mềm nhưng mạnh

(iii) chứngkhoán là mạnh và cứng

(iv) bâtdôngsan là cứng nhưng yếu

Ghép ngũhành âmzương, thỳ:

(i) vàng tươngdương thủy; water

(ii) tráikhoán tươngdương hỏa; fire

(iii) chứngkhoán tươngdương kim; metal

(iv) bâtdôngsan tươngdương mộc; wood

(v) trungtâm matrận tàisản là thổ; earth

Anh Bương giảng, batoong nào nhútnhát ethẹn nữtánh, ngại zủizo và lo bonchen, thỳ mua mẹ vàng mà gom trong dýt, những món khác dánh nhẹ thoy.

Cũng batoong trên, nhưng xèngnong dang không dông quá, thỳ mua thêm tráikhoán, hay gửi mẹ xèng bank.

Cũng batoong trên, nhưng xèngnong dang baola zủngzẻng, thỳ mua thêm bâtdôngsan.

Batoong này nên tránh xa chứngkhoán, hoặc chỉ dánh chứngkhoán hybrid.

Ngược lại, batoong nào năngdộng máume phóngtúng, ham tháchthức và thừa thamlam, thỳ cứ chứngkhoán mà tương.

Cũng batoong ý, sẽ chọn mua thêm tráikhoán hoặc bâtdôngsan, tùy lượng xèng nhàn.

Batoong này dừng nghịch vàng, chả lợinhuận cặc gì dâu.*continua* bảnmệnh batoong vs matrận tàisản antoàn.

*continua* hoàncảnh cánhân vs tàisản antoàn.

*continua* hoàncảnh xãhội vs tàisản antoàn.

(@2008-2016)

Appendix: Bảng chữ mới*vietnamese new writing concept #1*

*vietnamese new writing concept #2*

*vietnamese new characters*

Tahoma Giun New Writing Fonts (Regular and Bold) are now available for download at:
Regular Font: TAHOMA.otf
Bold Font: tahomabd.otf

Tahoma Giun TTF Fonts (Regular and Bold) for the older systems:
Regular Font: TAHOMA.ttf
Bold Font: tahomabd.ttf

Arial Giun New Writing Font for Facebook and most popular sites:
Regular OpenType Font: arial.otf
Regular TrueType Font: arial.ttf

Tahoma Web Fonts (Regular and Bold) and CSS for web developers:
Regular Web Font: TAHOMA.woff
Bold Web Font: tahomabd.woff
CSS Style Sheets: fonts.css

Cách zùng trên Windows PC: download ***.OTF vào máy nhà, xong copy sang thưmục C:\Windows\Fonts. Chọn "Replace Font" khi dược hỏi.

Cách zùng trên Mac OS: download ***.TTF vào máy nhà, xong click nó. Chọn "Install Font" khi dược hỏi.

Các sách của Anh Bương hoàntoàn in trên bộ phông này. Anh Bương thôngcáo.
Page:


277 comments:«Oldest   ‹Older   201 – 277 of 277
Dai Cuong said...

Ref: wet blanket (200)

Tôi trả lời anh Danco vê dự tình hình kinh tế 2017; và thẩm bài SAM như thế nào. Mọi thông tin tôi cảm nhận được thì Giùn như cứt nói riêng và Mỹ Nga Đài Nhật sẽ ngon.

Còn việc tay to, cường quốc choảng nhau; nhiều khi chẳng thấy ảnh hưởng gì cả vì tôi là tôm tép; nhớn và quan hệ phức tạp thì tôi chụi; mời các cô tham luận.

Cứ ủ mưu kiểu nho sỹ; nói 1 câu phải để người khác hiểu này nọ; rồi tâm đắc vỗ đùi thì, hehe, tôi chụi.

wet blanket said...

Ref: Dai Cuong (201)

Bậy nà

wet blanket said...

Ref: wet blanket (202)

Nhõn những cái anh trình bày, cô thấy buôn bán tiểu ngạch online trong năm tới, là cơ ngon cho Giùn phỏng? (ebay chẳng hạn, đcm)

Các nghề khác như tư vấn luật kinh tế, hậu cần cũng ngon. Như mảng thép được mẽo áp thuế nhập từ Tung cẩu lên 400%, Lừa thì 5%, do đó Lừa đang là tax-haven của Tung cẩu.

Dai Cuong said...

Ref: wet blanket (200)

thất nghiệp, suy thoái, chiến tranh thì lợi nhuận gì? Tôi không biết. Nhiều cô trải qua rồi; đọc đâu đó mà đưa ra ở đây cũng chỉ là tư liệu tham khảo; còn nhận định rồi thành công thì có ít thôi. Nhận định gì thì mời các cô?

Khủng hoảng 1997 và 2008. Khủng hoảng 2008 trên thế giới kéo theo Giùn chậm vài năm; nhiều cỏn thế hệ 6x,7x, đầu 8x vớ bẫm. lịch sử có lặp lại ko?? nhưng cứ ăn non theo thời thế là hơn cả. Bài viết SAM của Zì đưa ra phương hướng thời nhiễu nhương?

Cô Lìn Farrell said...

Ref: wet blanket (200)

Mời cô chăn ướt cho vài nghị quyết chỉ đạo xem nào. Gỉa thần giả quỉ nó quen đi.
Riêng tôi thấy Chăm phòng vệ thương mại, phá mẹ TPP là các con xuất khẩu hốt thụt dái. Chuyển phỏm dịch vụ hoặc nông sản chất lượng cao thay vì đú số lượng như lâu nay.
--> Tip: là tìm mối Nhật mà kiếm đơn hàng xuất chứ còn đéo gì nữa

wet blanket said...

Ref: Dai Cuong (204)

địch cụ con nài
thất nghiệp thì cô mướn batoong về mân thuê giá rẻ chứ đéo gì, các nhà xưởng oursouce của Giùn mà đóng cửa vì Trâm thì cô tha hồ tuyển

Bỏn dân công IT chuyên outsource rẻ xèng, nay còn rẻ hơn. Nói chớ anh đang tìm dân công IT cho biz sắp tới của anh hehe

Gần gũi chứ xa xôi đéo đâu

wet blanket said...

Tóm lại, Trâm đang cay anh Bình, thì các cô cứ thừa nước đục thả câu, lâu lâu chọt ví xèng dân mẽo hehe

Ngay hông nước mẹ mần gì cũng dễ, đcm

Dai Cuong said...

Ref: wet blanket (203)

nói vậy làm ăn lớn quá rồi. Tôi khó nói.

Nhưng hiểu nôm na:

Mỹ chứ có ai đâu mà để; về thép Giùn 5%; Khựa 400%; Giùn Khựa 16 vàng, 4 tốt, núi liền núi, sông liền sông; chênh vậy chúng ngu ngơ sao mà ko con cá do lách. Mỹ nhập thép Giùn làm cái éo gì nhỉ? Mỹ éo thiếu thép.

Tôi chưa thấy Mỹ thiếu cái gì cả? trước nhân công Mỹ đắt, phí môi trường cao; nay công nghệ cải tiến và đc hỗ trọ thì tối ưu hóa sản xuất có gì lăn tăn và khó nữa. Nhập khẩu vào Mỹ giờ chắc mắm tôm; tương bần; cá kho tộ,... cho mấy triệu giùn kiều bển mỹ

wet blanket said...

Ref: Cô Lìn Farrell (205)

lưu ý phòng vệ thương mại ở đây chủ dành cho Khựa chứ k phải đóng cửa kinh tế, thế mới ngon

Dai Cuong said...

Ref: wet blanket (206)

đóng cửa hoàn toàn thì bóp dái mình ah; nhất Mỹ. Chúng đi đầu; xúc miếng ngon; khi hạ đẳng sau khi thuần thục, biết mánh rồi; chúng nghĩ xong cái mới.

Xem video chuyển hàng của bọn Amazon bằng đường hàng không; thuần thục, tinh vi; tối ưu mọi vấn đề. Để hạ đẳng học đc lâu phết.

Và rất nhiều thứ nó dẫn đầu. Nhưng ko có nghĩa là có Mỹ mới sống đc. North Korea, Iran; ... chả cần Mỹ vẫn chế được bom A, H mà. Tìm nó cần gì để phụ trợ thì xem vòng xu hướng phát triển gì đó của nhân loại.

Con bà nó said...

Ref: Bò đội nón (191)

Thành mụ Nón. Visa của tụi tôi là subclass 189. Nhi đồng nhà tôi mới chưa đầy 2 niên. Sang đó thời điểm này cũng vất vả với anh ấy rất quá.

Hình như visa này sau 2 năm chúng tôi mới được apply medicare đúng không? Chi phí học preschool bên bển ước chừng thế nào hả mụ? Tính cả cho trường hợp khi chúng tôi chưa có PR, có PR, là Oz citizen?

Chúng tôi nên cả 2 người đi làm hay 1 người ở nhà trông nhi đồng và claim trợ cấp (trong trường hợp đủ điều kiện để có support từ phía government)?

Hiện nhà tôi vẫn đang submit dần document cho Immi department. Mà mấy vụ police record ở Giùn thật là vật vã quá đi thôi. Xư bố cái xứ thiên đàng này nữa.

wet blanket said...

Ref: Dai Cuong (208)

con nài nhẽ đọc chưa kỹ, cũng k cập nhập lá cải, Giùn ở đây anh nói là tax-haven

dạo mẽo có dọa sẽ kiện giùn liên đới, nhưng đcm dọa thôi

Cô Lìn Farrell said...

Ref: wet blanket (209)

chính sách bảo hộ, hàng rào thuế quan level khó hơn trước.
Mà mẽo chiếm đến 20% thị phần của giùn rồi.
Ko phải ngày 1 ngày 2 là có dc thị trường lớn khác.
Chỉ có 1 cách sống sót là tăng chất lượng cạnh tranh, vsinh, an toàn, giảm giá etc..Nên, ngành công nghiệp phụ trợ hỗ trợ chất lượng xuất khẩu sẽ lên mạnh.
Anh nghĩ 1 thgian sẽ tác động gián tiếp đến chúng cô vì nền kinh tế zùn què quoặt đi thì đong xèng sẽ nhọc nhằn bất trắc hơn nhiều

Tiền nhàn rỗi nhẽ đầu tư vào mảng vàng hay bds, ít rủi ro hơn trái chứng, ít nhất trong thgian này
Anh nghĩ sớm sủa thôi, bê quẫn chí đói xèng thì chỉ còn cách móc của chúng cô.
Có thể là gì ngoài hợp pháp phò phạch casino.
Tuy là nghịch cảnh nhưng cũng có thể là cơ hội lúc nhiễu nhương chăng hehe

wet blanket said...

Ref: Dai Cuong (208)

nói về dân công Mẽo giá đắt hehe
chủ đề đã được thảo luận bên phất búc mụ toét
tóm tắt

- là dân công mẽo cao boong, chứ không hề cao giá (giá mắc)

- lũ thất nghiệp mẽo hầu hết là lũ lười biếng, chứ đéo thiếu việc, phần do phúc lợi khá tốt nên lười

wet blanket said...

cả anh cũng thấy các vấn đề cô Danco đưa ra, và những cái anh thảo luận, to cũng có, nhưng nhỏ cũng zất liên quan, như một biz giá 100 chai ông cụ thôi, cũng dễ dàng cảm nhận được sự chuyển dịch

wet blanket said...

Ref: Dai Cuong (210)

ý anh là đóng các nhà xưởng outsource của Mẽo, tại Giùn, Mã, Khựa,.. then, mang công cắn việc mần dìa nước đcm

đặng tận dùng nguồn lực lười nhác trong nước (mẽo), sau khi quật vào mông chúng (dẹp các trò phúc lợi lố của mọi đen o3ma), như anh đã trình bày
Ref: wet blanket (214)

Là Sao said...

Ref: Con bà nó (211)

Thảo luận của 2cô (CBN and BĐN) rất thực tế vã hữu ích cho các con Bựa sắp/đã trong quá trình thiên di.

Xin 2cô giữ mạch traođổi liêntục đặng chúng anh được có thêm thông tin.

Dai Cuong said...

Ref: wet blanket (216)

Ngài Trump sẽ quất vào mông bọn lười; nếu cứ tình trạng đó thì tan nát mẹ USA như EURO ah? Ngài ấy đưa công việc về thì tiết giảm bảo trợ; có làm thì có ăn; ko thì quên đi nghe.

Dai Cuong said...

chủ đề hôm nay anh Đàn cò đưa ra là dự tình hình kinh tế vĩ mô của toàn câu và giùn năm 2017; từ đó có liên hệ gì với bài biên SAM của Zì nhằm bảo tồn sức lạo động và gia tăng lợi nhuận; tại Giùn.

Lan man quá.

wet blanket said...

Ref: Dai Cuong (218)

uh thì vẫn có những trường hợp vượt rào sang giã nã đại đấy thôi, tuy nhiên là số ít đéo ảnh hưởng tình hình chung, mẽo là thiên đàng mẹ rồi, không loạn được

Bò đội nón said...

Ref: Con bà nó (211)

Cô Nón:
--Đọc cồng vội trả lời gấp cho cô: "Mà mấy vụ police record ở Giùn thật là vật vã quá đi thôi" :ý cô là cô cần cái gọi là Police certificates for each country each person has lived in for a cumulative period of 12 months or more, over the last 10 years, since turning 16 years of age ? Nếu tôi nhớ không lầm thì tại giùn, cô chỉ cần cung cấp bản lý lịch tư pháp, vậy là đủ. Lên sở tư pháp điền form, nộp lệ phí và chờ thôi.
- Cô apply Visa 189 mà cô không đọc kỹ rồi. Visa này là Top của các loại Visa tay nghề, vì nó độc lập, không phụ thuộc ai, chỉ phụ thuộc mỗi một mình cô để có thể get this visa.

cắt cồng

Bò đội nón said...

continua

đây nhé: The Skilled-Independent visa (subclass 189) is a permanent residence visa for points-tested skilled workers who want to work and live in Australia. This is a permanent residence visa. It lets you and any member of your family unit who has also been granted this visa:

stay in Australia indefinitely
work and study in Australia
enrol in Medicare, Australia's scheme for health-related care and expenses
apply for Australian citizenship (if you are eligible)
sponsor eligible relatives for permanent residence
travel to and from Australia for five years from the date the visa is granted (after that time, you will need a resident return visa or another visa to return to Australia).

Link đây:https://www.border.gov.au/Trav/Visa-1/189-#

Nghĩa là khi có Visa, cô 99% là người Úc rồi, chỉ thua phần citizen thôi.

Vì vậy, ở cồng 191 của tôi, cô quên mục 1&2 đi, vì chi phí không đáng kể. chỉ cần quan tâm đến từ mục 3 đổ xuống để dẫn cô xuống hố. hố hố hố.

P/s: Cô không đọc kỹ Visa benefit, hay cô troll tôi đấy??? ahihi

Bò đội nón said...

continua:
Trích "Chúng tôi nên cả 2 người đi làm hay 1 người ở nhà trông nhi đồng và claim trợ cấp (trong trường hợp đủ điều kiện để có support từ phía government)?."

---> Nhi đồng của cô vẫn còn đang trong độ tuổi child care age. Chính phủ có hỗ trợ cho cô 80% tiền trông trẻ nếu : cô có đi làm và khai thuế thì được max 50 hours/week; max 24 hs/week nếu cô không đi làm.

Nói chung cái này giải thích sẽ dài giòng lắm. Khi nào đặt chân xuống hố, contact tôi, sẽ có hướng dẫn cụ thể hơn. Vui lòng chuẩn bị phí tư vấn nhá nhá nhá.

CHÚC CÔ THÀNH CÔNG

cba ben said...

Ref: Bò đội nón (223)

Tôi nghĩ cô nên chuẩn bị một người đi làm thôi, vì còn rất nhiều việc : học cert iv english ở trường tafe, học, thi laixe, chăm con,... Cô claim family tax benefit (giùn thahuong gọi là tiền sữa cho con), ở centrelink. By the way chiphi song ở melb đắt nhỉ, bù lại thì có nhiều việc để làm hơn.

Chào mừng cô xuống hố, sẽ có các buổi information session từ gov, no ưories, mà catchup với cô Bò là quantrong nhất :).

Nếu được, cô update những việc cần làm ở giùn chúng tôi bổ sung nhé,vd như dịch congchung các loai giayto tieng giun nhu bang diem, bangcap, dangkykethon, giay khaisinh,... scan màu all of them,...

Dai Cuong said...

Ref: cba ben (224)

- chia sẻ kinh nghiệm của cô quả chi tiết, cụ thể, tỷ mỷ. Cô quả có bụng bao la. Chúc phúc cô.

- cô Nón chia sẻ làm thế nào; học gì; cho quán nhé. Chúc cô mọi nhẽ hanh thông.

Là Sao said...

Zì hay Các Mác ban cho con Bò Đội Nón cái tem "ông bò"?

Cho đủ bộ 3-ông-bò. Đèo mẹ (LB).

[img]https://s30.postimg.org/sdhhlf1e9/Screen_Shot_2016_12_20_at_9_05_46_PM.png[/img]

[img]https://s23.postimg.org/4pk06bnfv/Screen_Shot_2016_12_20_at_9_05_12_PM.png[/img]

Bò đội nón said...

Ref: cba ben (224)

Cô Ben: Maybe chi phí ở Mel có thể đắt đỏ 1 chút. Trong trường hợp này, ở cồng 191 là tôi cung cấp cho cô Nó thông tin thuê nhà tại vùng Springvale là vùng mà cô Nó chỉ định ban đầu. Giá thuê nhà như vậy có thể là cao. Nhưng nếu xét theo giá nhà market tại vùng Springvale hiện thời là trên $A700,000 cho 1 căn nhà CŨ (hơn 50 năm tuổi), diện tích đất từ 500 sm.
Còn các chi phí khác, theo tôi cũng tương đương với các tiểu bang khác, thậm chí rẻ hơn ở Sydney.

Bò đội nón said...

Có nhiều cô, mụ cũng giống như tôi nhày trước, rất nhiều thắc mắc, rất nhiều câu hỏi cho bước đầu thiên di của mình, rằng là phải làm gì, phải đem theop gì, set up ra sao. Trên này có rất nhiều đại bàng tầu ngầm hóng hớt, nhưng tôi cũng có vài cái dựa trên kinh nghiệm bản thân mà đưa lên tham khảo:

1/ Làm gì ( Trường hợp của cô Nó nhé): VUI LÒNG PHÔ TÔ CỌP BI NHỮNG FORM MÀ CÔ APPLY CHO VIỆC THIÊN DI, để đó dùng cho những lần khai báo sau này, tránh tình trạng sau này cô không nhớ chính xác sẽ khai không trùng khớp với những lần trước ----> Sẽ bị question mark cho việc cô có khai báo gian dối hay không.

2/ Cô cần đem theo những gì: có nhiều thứ phải đem, nhưng có 3 cái quan trọng sau:
a/ Tiền
b/ Lại tiền
c/ Và cũng là tiền

3/ Dịch giấy tờ: như cô Ben đã nói, cô cần chuẩn bị sẵn những giấy tờ cần phải dịch và công chứng dấu khoai lan bởi LUẬT SƯ CÓ ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ (Khai sinh vợ, chồng, con (của con cần nhiều), bằng lái xe)
Thật sự, việc dịch thuật bên giùn chẳng qua là do cô đang làm giấy tờ, nên yêu cầu làm thêm những bản sao thì chi phí rẻ hơn. Tuy nhiên nó không lợi nhuận nhiều vì cái đó có thời hạn. Nếu cô đem qua đây dịch thuật với chứng nhận của NAATI ($35/bản), thì bản dịch đó có giá trị lâu dài, khi cần các cô cầm bản dịch Gốc đó, đem ra photo và đi công chứng là xong (phí công chứng là free)--> dịch 1 lần, dùng forever.

cắt còng

Bò đội nón said...

bổ sung: Cô cần phải giữ và cập nhật SỔ CHÍCH NGỪA CỦA CON CÔ để cô có thể hường Child Care Benefit nhanh nhất mà không bị delay bởi việc chưa chích ngừa. Không cần dịch sổ này, bác sĩ gia đình của cô sẽ giúp cô.

Bò đội nón said...

continua...

4/ Việc đi làm: Ngoại trừ nếu cô có ý định tham gia đội ngũ nông dân trồng cỏ thì tôi không có ý kiến. Theo thiển ý của tôi, việc 2 người cùng đi làm, CÓ SỔ LƯƠNG đàng hoàng là 1 lợi thế rất lớn cho những dự định của cô sau này.
Ví dụ như trường hợp của cô, cô cò thể mua nhà ngay khi cô bước chân đến Úc (với Visa PR) miễn là cô có 100% tiền pay out căn nhà. Nếu không có việc làm, thì cho dù cô có 90% số tiền mua cô vẫn không mua được. Việc cô&Vện có việc làm sẽ chứng minh thu nhập của cô. Khi có việc làm, tuỳ theo income, cô có thể mua 1 căn nhà với chỉ 5% tiền đặt cọc. ( Trường hợp việc làm cũng áp dụng luôn cho cả việc đi thuê 1 căn nhà, không có việc làm, thuê sẽ rất khó khăn)

Nói chung, có việc làm là cô có thể có tất cả,. tám năm trước, tôi đặt chân lên xứ giãy chết với $0.00 nợ, cho đến hôm nay, tôi có việc làm và có một khoản nợ kết xù kèm theo

Nicher said...

Ref: Bò đội nón (230)

Vị thế cao chất ngất, chị ban khen, ĐCM

[img=http://www.lrrcu.org/wp-content/uploads/2016/01/GOOD.jpg]

Con bà nó said...

Ref: Bò đội nón (222)

Thành mụ Nón và cô Ben. Trước khi tôi apply tôi đã đọc qua hết benefit của visa 189 rồi. Tuy nhiên trên mấy immigration forum nó lại indicate là sau 2 năm mới apply được Medicare và 1 số thứ khác nên tôi mới confuse, cần tư vấn của dân local.

Mấy cái giấy tờ tôi sure là 100% đã làm đúng vì vện tôi là siêu nhân trong những khoản này và cũng có 1 số tư vấn từ người đã làm rồi. Tôi đơn giản chỉ là dump man, mang dịch thuật, công chứng và hợp thức hóa lãnh sự.

Cái lý lịch tư pháp số 2 tôi mới lấy được hôm nay (sau 3 ngày trễ hẹn). Tôi là dân gốc Bắc nên phải lộn ra ngoài ngoải xin. Mà ngoài Bắc mấy giấy tờ đó nó không transparent như trong Nam. Tất cả mọi thứ tôi làm đúng và đầy đủ mà đến ngày hẹn nó đéo chịu trả. Lại phải nhờ phương án trợ giúp từ bạn bè. Đcm bọn gov Giùn trong trường hợp này.

Nicher said...

Ref: Nicher (231)

[img=http://image.slidesharecdn.com/gooddebtvs-baddebt-130217145620-phpapp02/95/good-debt-vs-bad-debt-3-638.jpg]

Nicher said...

Ref: Nicher (233)

[img=http://i.quoteaddicts.com/media/q1/690554.png]

Con bà nó said...

Ref: Bò đội nón (230)

Nhà tôi không có ai có khả năng làm nông nghiệp, nên trồng cỏ không phải là khả năng của chúng tôi. Hiện tại tôi và vện cũng đang rush up 1 số contact để kiếm việc sớm bên bển. Rất hy vọng trước khi sang đó thì 1 trong 2 đứa tôi đã có việc làm (khả năng cao đó sẽ là vện tôi tmđ).

Đứa còn lại sẽ phải settle những khoản khác như nhà cửa, nhi đồng, học lái xe và đăng ký những dịch vụ khác (99% đó sẽ là tôi hehe).

Bò đội nón said...

Ref: Con bà nó (232)

Có thể cô hiểu sai ý tôi: Việc cô photo lại những thông tin cô khai lần này, và cả nhưng lần sau nữa là lợi nhuận cho cô trong rất nhiều trường hợp sau này như: Đổi tên, thi quốc tịch, bảo lãnh người thân....những thông tin cô khai luôn được lưu trữ lại tại Gov nên cần bảo đảm tính xuyên suốt và chính xác cho những lần cô khai sau này. Hơn nữa khi cô có bản copy, sau này khi cô kê khai những thứ khác có liên quan sẽ nhanh chóng hơn, không mất thời gian để nhớ.

- Forum rất tốt cho việc tham khảo, nhưng trang chính chủ vẫn hơn, vì nó chính thống và được cập nhật thường xuyên những thay đổi.

- Visa của cô rất khó đạt được, vì cô cần phải có nhiều điều kiện cao hơn những Visa khác để có thể pass point test của visa này. Trong trường hợp của cô chứng tỏ cô có background rất tốt để apply Visa subclass này.

- Cô là PR khi cô bước chân đầu tiên đến Úc và sẽ được nhập quốc tịch Úc sau 4 năm (có điều kiện là không đi khỏi nước Úc trong 1 khoản thời gian nào đó, sẽ nghiên cứu sau)

Bò đội nón said...

Yên tâm đi, việc cô thiên di sẽ cho cô những lợi nhuận rất lớn, đơn cử:

Cô là "CON BÀ (NÓ)" sẽ được convert thành "CON BÒ" nhằm thực hiện việc đường cày đảm đang cho dept của cô.
Cô vừa ý rồi chứ (Bỏ dấu ??????????????????????????????? là việc của cô, hổng phải của tui à)

Bò đội nón said...

Ref: Nicher (233)

Đồng ý với mụ

Bò đội nón said...

Hôm nay holiday. trong thời gian đợi ông già Noel, tôi bam nát quán luôn.

Mụ Dzì đang lo cạo lông ăn tết hay sao mà không thấy lên để continua bài giảng nhỉ

Bò đội nón said...

Ref: Dai Cuong (225)

Cô Cương Thường Xuyên: Việc cô muốn thiên di như thế nào, vui lòng xem lại đường link tôi dẫn ở cồng 3 con hẻo (222), cô tìm trên đó sẽ có rất nhiều thông tin, Visa subclass cho việc thiên di (Link ở cồng 222 là Visa subclass 189).

- Trên mỗi Visa subclass, sẽ có 1 bảng point-test mà cô phải đáp ứng để vượt qua bước 1, song song đó cô xem ngành nghề hiện tại của cô có nằm trong Danh sách Tay nghề Định cư mới (Skilled Occupations List - SOL), có hiệu lực từ 1/7/2016 hay không....v.v...v.v.....

- Học gì???: Học và thi IELTS để đạt được điểm minimum của point-test

- Làm gì???: Làm và kiếm thật nhiều tiền có thể trong thời gian đợi hồ sơ processing( Mất khoản 2 năm hoặc hơn)

Con bà nó said...

Ref: Nicher (233)

Tôi cũng đồng ý với mụ Ních. Hiện ở Giùn tôi cũng good debt. Cả nhà và xe đều được mua bằng những khoản nợ được chúng tôi chi trả hàng tháng. Có thêm đôi chút áp lực khi có nhi đồng mà muốn chăm sóc anh ý cao hơn standard của Giùn xung quanh. Nhưng ở Giùn là thế, đéo gồng Mách đéo được. Bước chân ra khỏi nhà đã là một cuộc chiến.

Xứ này đúng là lò đào tạo chiến binh, đéo ngoa.

Con bà nó said...

Ref: Bò đội nón (236)

Thực ra tôi đã quá 32 nên điểm overall của tôi thấp lắm. Vừa đủ 60 để apply subclass 189. Rất may vện tôi pass được cái skill assessment. Ngành của ẻm không đúng 100% 1 ngành listed của Úc lợn. Tuy nhiên tụi tôi vẫn claim là ẻm học relevant trên 65% đến ngành đó và đi làm cũng trên 65% relevant luôn.

Cuối cùng thì overall score của vện tôi (và tôi) là 70pts. Chúng tôi làm account mới và chuyển ứng viên chính sang vện tôi luôn. Sau khi submit Expression of Interest thì 10 ngày sau tụi tôi được invite làm visa. Nếu đợi cái EIO của tôi chắc mất cả năm.

Nhìn chung trong case của nhà tôi thì chiến thuật cũng khá quan trọng để get được visa hehe.

Bò đội nón said...

Ref: Con bà nó (241)

Tôi thấy đa số (những người mà tôi biết) ở giùn, việc có 1 tài sản hoặc một khoản nợ với 6 con số không ông tơn thì rất đỗi bình thường. Thế nhưng bên này, nó là rất lớn. Với tôi, khoản dept 6 con số không ông bama làm tôi cảm thấy: Ngày 24 tiếng là không đủ.

Con bà nó said...

Ref: Dai Cuong (225)

Úc lợn, Tân Tây Lan, Gia Nã Đại đang đều open cho diện tay nghề nhập cư. Mỗi nước đều có official page để cô tham khảo.

Về cơ bản tụi nó cấp visa nhập cư theo quota hàng năm và điểm đạt được của applicant. Thang điểm này thì dựa trên bằng cấp, kinh nghiệm làm việc, khả năng tiếng Anh, thời gian sống và học ở nước sở tại và skill của partner.

Mỗi trang nó đều có list ngành nghề nhận nhập cư và point test sample để cô tự đánh giá mình có qualify để đăng ký diện này hay không. Cô nên tự tìm hiểu trước 1 vài vòng rồi sau đó khúc mắc đâu thì lên quán hỏi. Sẽ có tàu ngầm sẵn sàng tư vấn.

Con bà nó said...

Ref: Bò đội nón (243)

Hehe, vợ chồng tôi thì ko như Giùn được. Chúng tôi tự đánh giá thấy đủ khả năng chi trả thì mới vay. Chịu không thể vay theo kiểu đánh bạc giống như Giùn. Chi tiêu gia đình là thế.

Nhưng khi làm business thì vẫn phải vay kiểu đánh bạc huhu.

Con bà nó said...

Ref: Là Sao (217)

Hehe, thực ra thiên di theo diện tay nghề của tôi gần như là khó nhất trong tất cả các option luôn. Không recommend cho Giùn đại chúng. Chỉ có những con nào trình tiếng Anh tầm cô Hốc với cô Lói và may mắn học đúng ngành tụi Bương nó cần thì mới đủ điều kiện để apply.

Nói thế không có nghĩa những cô khác không có cửa. Cánh cửa nhập cư sẽ vẫn mở, nếu cô có quyết tâm và có khả năng. For example: bỏ 1 năm để cày cho được IELTS all over 7.0 và bỏ thêm 4 năm đi học kỹ sư nông nghiệp chẳng hạn hehe.

Dai Cuong said...

Ref: Con bà nó (244)

hehe; cảm tạ cô. Chúc cô cứng trym.

Dai Cuong said...

Ref: Dai Cuong (247)

Nhiều tạng Visa quá ha.

các loại visa vào ÚC

Là Sao said...

Ref: Con bà nó (246)

Okay, chúc mừng cô thành công.

Anh đã lướt qua trang web ở cồng 222 nhưng anh vẫn hỏi là phương pháp tính điểm theo dạng 189 này ntn? Bao nhiêu thì đạt? Cô cho 1 thí dụ cụ tỷ được không?

Chúa ở bên cô.

Con bà nó said...

Ref: Là Sao (249)

Cô vui lòng tham khảo:
https://www.acacia-au.com/skilled-migration-points-test.php

60 points là vừa đủ điểm sàn. Có 1 vài ngành như IT dev, IT BA, Accountant điểm sàn cao hơn đôi chút. Chừng 70 points. Mức điểm đó là impossible cho Giùn.

Tips: nhớ tính điểm của mình chặt nhất có thể. Vì tụi Úc lợn nó cũng chấm y chang như thế.

Là Sao said...

Ref: Con bà nó (250)

Ừ thanks. Anh đã thử.

Con Bựa nào, trẻ, có bằng tại Úc, thì ngon.

Còn không, xương phết.

---------

Congratulations to you and your loved ones!

Con bà nó said...

Ref: Là Sao (251)

Có một gợi ý khác là tay nghề ở Tân Tây Lan. Nó cũng tính điểm tựa như Úc lợn. Key point để acquire được đủ điểm ở Tân Tây Lan là cô phải có partner và điều kiện là partner của cô cũng học và làm đúng ngành nó đang cần người. Điều đặc biệt là PR ở Tân Tây Lan thì cô được freely vào Úc lợn hehe.

Mời cô tham khảo:

Point test:
http://www.visabureau.com/newzealand/emigration-point-system.aspx

Skill shortage list:
http://skillshortages.immigration.govt.nz/immediate-skill-shortage-list.pdf

Bò đội nón said...

Ref: Là Sao (249)

Cô Sao La:
Theo đường link này: https://www.border.gov.au/Trav/Visa-1/189-#
dưới mục diễn giải của Visa, cô sẽ thấy 4 tabs gồm: About This Visa, Visa Applicants, Visa Holders và Points Test.

Cô cứ nghiên cứu kỹ 4 tabs này, nhưng quan trọng nhất là Tab Points Test là đầu tiên, qua tab đó, căn cứ với những gì cô đang hiện có đối chiếu với bảng point test, cô sẽ biết cô có cơ hội hay không, đã có cái gì rồi, và cần phải bổ sung cái gì.

Cùng với đó, cô sẽ đối chiếu ngành nghề cô HIỆN ĐANG LÀM NHÉ trong thời gian liên tục ít nhất 5 năm (Bằng cấp có thể khác) có nằm trong danh sách này hay không : https://www.border.gov.au/Trav/Work/Work/Skills-assessment-and-assessing-authorities/skilled-occupations-lists/SOL. Nếu có trong danh sách, quay lại point-test table và xem thiếu cái gì thì bổ sung gấp.

Vậy key-point nếu không đủ điểm thì sao nào????

Cắt cồng, câu view

Bò đội nón said...

Áh đù, nhìn kỹ thì thấy con Bò rồi.

Thành thành mụ Dzì dái teo và Các Mác sịp hồng chấm bi cùng Bộ Đội nhá.

Nhưng mà có complaint: Cái nón cho con bò ai lấy mất rồi???

Bò đội nón said...

continua...

Các cô nhớ cho, Points-test nếu gọi chính xác thì nó là ĐIỂM THƯỞNG. Vì danh sách ngành nghề sẽ căn cứ vào công việc mà cô làm thường xuyên và lâu dài nhất và hiện tại ngay thời điểm cô apply để Bộ Di Trú tin chắc rằng cô là tay chuyên trong công việc mà đất nước đó cần. Còn bằng cấp có thể khác với ngành nghề cô đang làm hiện tại. Vì vậy mới có tên cho chương trình nhập cư này là SKILLED

Bò đội nón said...

Trở lại với việc tra bảng điểm:

Khi tra bảng điểm, các cô sẽ thấy điểm thường cho độ tuổi, bằng cấp, kinh nghiệm làm việc ...ect...

Các cô sẽ tự liệt kê dựa trên những yêu cầu của bảng điểm, cộng lại thì các cô sẽ thấy được mình thiếu những gì. Vậy nếu không đủ điểm thì sao???

Trường hợp không đủ điểm, các cô cần bổ sung theo các điều sau:

1/ Thi và pass IELTS (You have achieved a score in each of the four test components ) : 6 điểm= 0; 7 điểm= 10(điểm thưởng); 8 điểm= 20( điểm thưởng)

2/ Kinh nghiệm làm việc : dưới 3 năm=5; 5-8 năm=10; trên 10 năm=1515

3/ Điểm thưởng của partner: 5 điểm nến vợ/chồng cùng thi IELTS đạt điểm 7, có ngành nghề nằm trong danh sách và cùng apply skill assassment với main applicant.

Vậy là các cô sẽ có cơ hội pass points-test thông qua việc bổ sung các mục trên.

Nếu như vẫn không đủ: còn nhiều cửa nữa, nhưng phải thông qua luật sư di trú, họ sẽ tìm được đường cho các cô.

Bò đội nón said...

Các cô có thể ngâm cứu Visa này nếu không đáp ứng được yêu cầu của Visa subclass 189

https://www.border.gov.au/Trav/Visa-1/489-

Là Sao said...

Ref: Bò đội nón (253)

Okay, here is an example:
Age (33~39) = 25 points
Ielts (7) = 10 points
Skilled employment (5 years) = 10 points
Bằng ĐH = 15 points
(*) Vện/Chó's English (7), in skilled list = 5
-----
Total = [co="blue"]65 points[/co]
(*) Chưa có vện thời trừ 5 điểm

Another case:
Age (25~32) = 30 points
Ielts (7) = 10 points
Skilled employment (5 years) = 10 points
Bằng ĐH = 15 points
-----
Total = [co="blue"]65 points[/co]

One more:
Age (25~32) = 30 points
Ielts (6) = 0 points
Skilled employment (5 years) = 10 points
Bằng ĐH = 15 points
-----
Total = [co="blue"]55 points[/co]

In summary:

- Ielts phải đạt 7 thì có >60 điểm dễ dàng.

- Nếu Vện/Chó có Ielts >= 7, trong skilled list thì được thêm 5 điểm, điều kiện này tương đối khó.

Là Sao said...

Ref: Bò đội nón (256)

Anh hỏi:

- Luật sư di-trú do mình tự kiếm, hay phải được authorized từ Bộ Nhập Cư.

- 3-Cô thử giảng thêm về nomination by state anh nghe xem nầu (190, 489).

Phong Ky said...

Như bất cứ bộ óc chiến lược nào đều biết, cao nguyên trung phần là linh hồn MN, ai có nó, người đó có MN, chả vậy các tướng lĩnh sau này đềucoi tướng vùng hai chiến thuật đều là những vị tướng giỏi, thậm chí tư lệnh cuối cùng của vùng này khi thất bại, sau khi tiễn vợ con ra phi trường đã lặng lẽ uống độc dược tự vẫn.

Lùi lại chút thời gian, từ 1960 đến 1963 khi một loạt vụ đảo chánh sảy ra tại đô thành, tư lịnh vùng 2 đệ anh lúc đó là Khánh Nguyễn đều đứng ngoài cuộc, sau này nhiều người nói xấu y nhưng theo anh, Khánh Nguyễn rất tỉnh, công lao bình định vùng này và hóa giải các âm mưu của 4 cơ quan tình báo lớn với những mâu thuẫn đan xen là ko thể phủ nhận, việc này anh sẽ kể vào dịp khác, he he.

[img=http://www.bbc.com/staticarchive/be17b9e300694a56cdda4db37aeb656f6f9e19b9.jpg]

Ah mà Khánh Nguyễn cũng là con cô Phùng Há đấy nhé, tmt, người nghệ sỹ được đảng và nhà nước ta phong tặng danh hiệu cao quí NSND đợt đầu, he he.

Dài dòng chút để anh giải đáp cho các cô, vậy vùng nào của Miền bắc thân yêu chúng ta có vị trí chiến lược, sống còn, vùng mà các chiến lược gia phải quan tâm?

Phong Ky said...

Vùng đặc biệt quan trọng của Miền Bắc thân yêu, nếu có nó ta sẽ có MB chính là Tây Bắc, nằm trên cùng một trục Kinh Tuyến ta có các vùng chiến lược tương tự như Sầm nưa Xiengkhoang aka Thượng lào của Laos hay Vân Nan của China.

[img=http://www.lonelyplanet.com/maps/asia/laos/map_of_laos.jpg]

Lùi ls chút, chính Vân nam là nơi quân Tưởng đã rút về khi chạy đc Mao, xa hơn nữa nhà Minh cũng lập căn cứ kháng Nguyên tại đây, đó là với nước mẹ, còn chúng ta thì sao, như chi bộ đã biết cuộc chiến cuối cùng đưa cụ củ lên ngôi vua, he he, chính là Tây Bắc, he he.

[img=http://vov.vn/Uploaded/phuongchi/2014_03_19/CamcoDienBienPhu.jpg]

Phong Ky said...

Chính vì có vị trí chiến lược vậy lên quân khu Tây Bắc của đảng ta đều được bạn Mẽo và Sô Liên quan tâm lắm, từ 1954 đến 1961 khi đánh nhau cù cưa mãi ko xong bởi ba phái hoàng thân laos là Boun Oum-Souvanna Phuma -Souphanovong thì cuối cùng Mẽo-Sô bắt tay ký được hiệp ước, rút hết, ko ai được đưa quân vào Laos nữa, he he.

[img=http://img.otofun.net/upload/v4/44803/342_geneve19613.jpg]

Nhưng ký thì ký chứ vị trí quan trọng quá lên đếu táng nhau đàng hoàng được thì ta tẩn nhau tù mù vậy, lên tới 1966 vào tháng 7 va 8, quân khu Tây Bắc đã lập hai đoàn tương đương hai sư là đoàn 766 và đoàn 866 phụ trách tương ứng Sầm Nưa và Xiêng Khoảng dưới danh nghĩa quân Pathet Laos giúp đc Xuvanavong, he he.

Bò đội nón said...

Ref: Là Sao (258)

Cô Sao La:

Sorry tôi có thiếu sót trong diễn đạt: Vào thời điểm tôi làm hồ sơ (10 năm trước) thì kinh nghiệm làm việc được tính là: Thời điểm bắt đầu bạn đi làm cho đến khi bạn apply hồ sơ (có thể nhiều ngành, nhiều công ty), và có thời hạn tối thiểu là 3 năm liên tục cho đến hiện tại cho ngành cuối cùng mà bạn apply. (Vì vậy, vui lòng công tắc với cô Nó để confirm vì cô cổ mới làm hồ sơ xong)

Vậy, trong những ví dụ cô đưa ra, tôi có thể giải quyết như sau:

Case 1: Với độ tuổi 33~39, tôi có thể có được 15 điểm thưởng cho hơn 10 năm làm việc. Suy ra: Tuổi=25, IEL 7=10, Skilled= 15, Qualification= 15 ==> Sum= 65

Với 65 điểm (hơn 5 điểm yêu cầu), cô có thể apply được rồi. Nhưng cô sẽ phải cạnh tranh với những hồ sơ khác từ những nước khác có lợi thế tiếng Anh hơn cô, và cũng phụ thuộc vào quota nhập cư cho di dân.

Phong Ky said...

Nói đến đây anh nhớ mụ Bom có kể vụ bỏ bom Huệ,he he, vụ này anh nghi lắm, nhưng mái bai cường kích của ta xách bom bỏ lên đầu bọn Mẽo là có thật, tmt. he he.

Cuối 1967 tự nhiên các vụ không kích của đế quốc Mẽo chính xác ko ngờ,các lần xuất kích mái bay của ta bị bắn rụng như sung, đcm. Qua thông tin tình báo hóa ra bọn chó chết Mẽo đã xây một trạm Rada chiến lược tại đông Laos, cách Nụi nhõn quãng 200km, các cuộc điện đàm của sứ quán Sô Liên nó cũng bắt được, hay các cuộc điện của bác Duan với ông Cụ khi cụ nghỉ dưỡng bên nước mẹ nó cũng biết, he he,

[img=http://i75.photobucket.com/albums/i293/ta_tui_kohok/Aerial_view-late_67_early_68-annota.jpg]

Đcm thế là đéo được. Nhất là khi chiến dịch Mậu Thân đang vào giai đoạn nước rút. Bọn chúng phải đền tội. Nhiện vụ được giao cho đoàn 766, bằng mọi giá phải tiêu diệt căn cứ này.

Thực ra các bác cũng sợ, nhỡ nó điên lên nó mang B52 nó giã thì bỏ mẹ, các đc nhớ B52 vào Nụi mãi 72 nhé. he he.

Bò đội nón said...

Việc chứng minh kinh nghiệm làm việc, yêu cầu các cô lưu giữ lại tất cả các giấy chứng nhận công tác của các cô qua từng thời kỳ khác nhau, và bảo đảm tính xuyên suốt và logic.

Ví dụ như: cô làm công ty 1 trong 3 năm, sau đó chuyển công ty khác trong 2 năm, chuyển tiếp công ty khác trong 7 năm. Vậy các cô sẽ có 3 tờ chứng nhận (2 cũ, 1 hiện tại) thời gian làm việc, chức vụ công tác, và cả mức lương nếu có thể.

Trên đây là những kinh nghiệm tôi đã trải qua, và hồ sơ của tôi không gặp trục trặc gì trong quá trình xét duyệt.

Bò đội nón said...

Mời mụ Phong Kỳ tiếp tục on mic.

Phong Ky said...

Điểm cao này có tên Phouphathi, cao quãng 1800m, trên đỉnh có liên quân Mẽo Thái, dưới chân núi được bảo vệ bởi 2000 quân hoàng gia Laos do đc Vàng Pao chỉ huy, trạn Rada nằm chênh vênh dốc thằng đứng. Cực khó tấn công.

[img=http://www.clipmass.com/upload/news/37/36443_full.jpg]

[img=http://www.manager.co.th/asp-bin/Image.aspx?ID=1660764]

Các công tác chuẩn bị dòng rã bước vào giai đoạn cuối thì một bước ngoặt mở ra. Theo đề nghị táo bạo của một đc trong quân ủy tw, time gấp lắm rồi, chúng ta sẽ tập kích đường không, he he. Tức là dùng Máy bay bỏ bom bọn chúng.

cba ben said...

Ref: Là Sao (259)

Ls ditru cô cóthe kiemtra ở đây https://www.mara.gov.au.

190 gần giống 189, cô làm đơn thề thốt với state, cô sẽ sống ở đó maimai, ít nhất là hai năm, vì cô yêu state, một tình yêu sét đánh hehehe. State tin tình yêu của cô thì cô được +5.

Phong Ky said...

Ngày 12/1/1968 bốn máy bay An - 2 xuất kích từ sân bay Gia Lâm , nói sơ qua về em An-2 này tý, nó nà máy bay vận tải,he he vài nơi còn dùng em ý trong nông nghiệp tỷ như điều tra rừng hay thậm chí đi phun thuốc trừ sâu, đại khái vậy.

[img=http://a8.vietbao.vn/images/vn801/the-gioi/11059950-B9.jpg]

Nhưng dưới bàn tay của chúng ta em ý đã biến thành các ông bỏ bom, bom là những quả đạn cối 120ly bược 4 quả một chùm, cánh thì gắn thêm rocket, cái này anh đếch biết các đc lấy từ cái gì, tmđ.

[img=http://img.infonet.vn/t660/Uploaded/vietkhanh/2015_04_27/may_bay_nem_bom_khong_quan_Viet_Nam_1.jpg]

Phong Ky said...

Đương nhiên trận đánh đã diễn ra rất ác liệt, ta đã tiêu diệt hoàng toàn cứ điểm, he he.

Đếu có đâu, he he, đùa đấy. Sự thực thì cả bốn em đều bắn và bỏ bom như trong phim, nhưng he he, trạm nó gẫy nhõn cái cọc ăng ten, gián đoạn đâu đó 2h, về người thì toi vài anh H'mong và một chị H'mong đi kiếm củi.

Đau cái là khi thoát ra hai An-2 của chúng ta bay thế nào đâm vào nhau rơi mất, toàn bộ đội bay chết cả, Rip các anh.

Mẽo thì kêu dùng trực thăng đuổi theo, rồi thì dùng AR15 bắn hạ, he he, anh nghĩ bỏn cũng điêu nốt, he he.

[img=https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/47/Painting_lima85.jpg/250px-Painting_lima85.jpg]

Tạm vậy đã, he he.

Bò đội nón said...

Ref: Là Sao (259)

Cô Sao La: Trường hợp này theo tôi được biết nó gần như là một dạng bảo trợ đến từ tiểu bang hoặc vùng lãnh thổ mà nơi đó, sau khi xem xét hồ sơ họ cảm thấy cô là thực sự cần thiết cho nơi đó, đơn giản hơn là họ tìm dân local nhưng không có nên họ phải nhận cô. Hình thức này cũng giống như Visa 892 (Business Owner) hay 893 (Investor).

Với Visa 190 này, cô phải thật sự là the best of the best mới có khả năng nhận bảo trợ từ vùng hoặc tiểu bang., giống như Investor phải có tiền ($A 2.5 mil thời điểm hiện tại)

Bò đội nón said...

Ref: Bò đội nón (271)

Bổ sung: Và cũng giống Visa 186: Công ty bảo trợ. Để đạt được bảo trợ rất nhiêu khê, trừ khi cô có công ty gia đình hoặc quen biết nhưng công ty đó phải có quy mô lớn vì cần phải chứng minh rất nhiều.

Một số dân đi lao động theo diện Visa 457( thời hạn 4 năm) cũng mong một ngày nào đó sẽ get được visa 186 này, nhưng khó trần ai.

Bò đội nón said...

Noel về, nơi thời gian cho gia đình sum họp, nghe mụ Kỳ on mic về lịch sử, lại bồi hồi muốn nghe một bản nhạc.

Mời mụ Dzì hiện hồn, mời văn công đọc nhạc, mời mời...

[youtube=bB5EDXhpT10]

adam said...

[si="6"]Anh PhongKy cứ giảng tiếp tình hình chiến sự. Tôi hóng. Giùn phải đổ máu thì mới nhớn được.[/si]

Phong Ky said...

Vào năm 199x khi giao lưu các tướng lĩnh Mẽo Việt, tư lệnh không quân Mẽo khi 1968 là phó phòng 2 căn cứ không quân Okilawoa có nói với anh rằng, sau cuộc không tập thất bại, toàn bộ CIA châu á thái bình dương ko nghĩ Bắc Việt vẫn tiến hành đột kích bằng lục quân vào Phouphathi, và vụ này nằm hoàn toàn trong giáo trình giảng dậy của Westpoint sau này.

Anh cũng hỏi lại, tại sao cuộc không tập như vậy mà bọn mày lại không hề biết, nó mới nói rằng, thực ra trạm cảnh giới có biết nhưng thằng trực hôm đó tưởng đó là đàn chim, đơn giản AN-2 bay quá chậm, he he.

Tiểu đoàn đặc công của đoàn 766 đã không còn cơ hội quay trở về, duy nhất một người sống sót. Với chiều cao 800 mét, vách đá dựng đứng gần 32 ngày đu người tiếp vận mục tiêu ngày ngủ đêm trèo, với lời hứa tấn công mặt tây của căn cứ làm đường rút lui, nhưng sự thực ko như vậy, Phouphathi bị san bằng nhưng các đc đặc công đã bị bom xoá sổ ngay sau đó mà ko có đường rút bởi các cường kích, RIP các anh.

Mặt trận phía tây có mở, nhưng chỉ là nghi binh. Đcm. Mừng

22/12/2016. Chuẩn Tướng.

Blogger said...

Bullion Exchanges is a reputable Precious Metals Shop located in New York City's Diamond District.

Bullion Exchanges have a wide inventory of items including but not limited to, metals that range from the popular gold and silver to platinum and palladium.

Bullion Exchanges are offering an enormous range of products appealing to first time buyers and for established investors.

Blogger said...

eToro is the most recommended forex broker for rookie and professional traders.


«Oldest ‹Older   201 – 277 of 277   Newer› Newest»

Share this post please batoong


Post a Comment